обучение

"Системата за сертифициране на проектиране и строителство LEED – въведение за проектанти"

Концепции за биоклиматична архитектура

23.06.2014
АлуКьонигЩал ЕООД
875

Биоклиматичен дизайн означава да придаваме на сградата способността да се възползва от естествените природни явления и ресурси за осигуряване на комфортно обитаване.

Предоставянето на подкрепа за подобряване на жилищните условия от подготвени за целта жилищни медиатори е инициатива на Хабитат България/Фондация Подслон за човечеството и 3 партньорски организации.

След успешния старт през 2012 г., съвместният проект на Рока България и Институт Сервантес – София в полза на студентите от УАСГ продължава и през настоящата 2013/2014 учебна година.

„Нови изисквания към декларацията за експлоатационните показатели на строителните продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011 г.

Интервю с арх. Андерс Сонничсен, Сертифициран дизайнер на Пасивни Къщи и лектор към Института за Пасивни Къщи (PHI)

Курс "Сертифициран дизайнер / консултант на Пасивни къщи" Certified Passive House Designer – СЕРН 09.05 – 19.05.2013 г., гр. София

Кръгла маса на Телетек груп АД

24.10.2011
сп. Още за къщата
1006

Отчитане резултатите от реализирания проект “Комплексни знания, иновативност – човекът във фокуса на високотехнологичното производство".

Закони Нормативна база Коментари