изолации

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) проведе на 19 май редовното си годишно Общо събрание. Делегатите на форума разискваха и приеха амбициозна програма за бъдещата дейност

Тематични аспекти за изграждане и реновиране на сгради и жилищни райони. Организатор: Via Expo, 11-12 март 2015, София

„Нови изисквания към декларацията за експлоатационните показатели на строителните продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011 г.

Членовете на БАИС отпразнуваха десетата година от учредяване на асоциацията.

Хидроизолация на основите - необходима инвестиция ли е?

14.03.2013
Димитър Мотикарски, Мениджър стр...
2337

Хидроизолацията в основите на сградата е необходима независимо от вида, предназначението или големината на сградата.

Той е участъка, подложен на най-голямо водно натоварване и е изложен на въздействието на дъждовната вода, топящите се снегове и водата от напоителните съоръжения.

ПОЗНАНИЯ И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Топлоизолации – теория, минали и бъдещи практики

10.08.2011
Светла Бонова, ИГ “Пасивни сгра...
1386

Посоката, в която се развива сградостроителството, е ясна – устойчивост.

Закони Нормативна база Коментари