ДИСКУСИЯ

Дискусиите са ориентирани и към трите страни в процеса – инвеститори, интериорни дизайнери и производители и търговци.

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 14 ноември 2013 г. ДИСКУСИЯ „Прилагане на Регламент нaЕС №305/2011 г.”

Закони Нормативна база Коментари