Стартира Solid Ground - застъпническа кампания на Habitat

Стартира глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за правото на собственост върху земята
10.03.2016
Хабитат България
524
Хабитат България, кампания, жилища, къщи, жилищно строителство
Стартира Solid Ground - застъпническа кампания на Habitat
Източник: www.habitatbulgaria.org

България, Бразилия, Камбоджа, Доминиканска република, Хондурас, Кения и Южна Африка са страните - участнички в кампанията, която цели да повлияе съществуващите политики и законови мерки, регламентиращи поземлената собственост и поземлените отношения, като допринесе повече възможности за сигурни и достойни жилища.
София / 09-ти март 2016г.
С развитието на урбанизацията по света, броят на хората нуждаещи се от прилични и достойни жилища е повече от всякога. В подкрепа на борбата срещу тази световна тенденция, Хабитат България се присъединява към три годишната глобална кампания за застъпничество на Habitat for Humanity – Solid Ground, чийто фокус е популяризирането на работещи политики за правата върху поземлената собственост.
Кампанията на Habitat - Solid Ground има за цел да привлече вниманието към често пренебрегваната роля на парцелите за жилищно строителство, като окаже влияние върху политиките регламентиращи поземлената собственост в четири ключови области: осигуряване на право на собственост върху земя, извършване на подобрения в бедни квартали, устойчивост при бедствия и равенство между половете. Към днешна дата, 75 процента от поземлената собственост в световен мащаб не е правно документирана, оставяйки милиони хора в развиващите се страни уязвими за изгонване или преместване вследствие на бедствие. Много от тези хора, предимно жени, не притежават достъп до правото на поземлена собственост, което води до огромни бариери при намирането на подходящо жилище за живот.
Solid Ground в България:
Хабитат България е една от седемте избрани организации от цял свят и единствената в Европа, която в рамките на кампанията Solid Ground ще работи целенасочено за изменение на националното законодателство с цел осигуряване на достъп до земя за жилищно строителство и обществена инфраструктура за уязвими групи от населението. Организацията планира да разработи законодателни промени базирани на редица изследвания и да организира експертни дискусии сред широката общественост и в медиите. За да популяризира своя призив за промяна, Хабитат България ще ангажира представители на неправителствени организации, общини, професионални сдружения и коалиции.
"През последните 40 години, ние се превърнахме в глобална организация способна да се  справи с големи социални проблеми нуждаещи се от промяна", споделя Джонатан Рекфорд, Главен изпълнителен директор на Habitat for Humanity International. "Нуждата от достъп до земя е една от най-големите пречки в нашия свят, в който всеки има право на прилично жилище. Чрез кампанита Solid Ground, организациите на Хабитат  се обединяват в общ призив за премахване на бариерите и осигуряване на сила, стабилност и увереност за бъдещите поколения. "
Take action with us – and ask your network to do the same.

За Хабитат България:
Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) е национална организация на Habitat for Humanity International - глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза.  От основаването си през 1976 г. до сега организацията е осигурила скромни, финансово достъпни домове за повече от 3 милиона души.
Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. 
Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят. Хабитат популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите.
Хабитат работи в България от 2001 година, като основните дейности на организацията са насочени в следните стратегически направления:
             • изграждане на нови къщи;
             • безлихвено микрофинансиране за подобряване на жилищните условия;
             • жилищна енергийна ефективност;
             • обучения по финансова грамотност;
             • участие в разработването на политики и стратегически документи по жилищна проблематика;
             • изпълнение на проекти за социални жилища по ОП „Регионално развитие“ и за разработване на иновативна топлоизолация от рециклиран текстил по ОП „Конкурентноспособност“.
До момента Хабитат България е построила 10 нови жилища, като с проекта в Костинброд организацията продължава строителната и доброволческата си дейност в България. Към днешна дата, Хабитат България е подпомогнала над 3 000 партньорски семейства в цялата страна. 
За да научите повече за Хабитат, да направите дарение или да се включите в доброволческа дейност, посетете: http://www.habitat.org/emea   
За повече информация посетете: https://www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria

 

Автор: Хабитат България
Закони Нормативна база Коментари