Еврорест 2002 ЕООД

Бизнес адрес

София ул.”Будапеща” №8

 

За контакти

Тел.: 02 489 46 41

 

Лице за контакти
Владимир Велев

Фирмена информация

Религиозни паметници: манастири, църкви, джамии, синагоги, икони, иконостаси, стенописи, църковна утвар. Архитектурни паметници: възрожденски къщи, фасади, сгради. Мебели, картини, художествени и предмети на античното изкуство, хартия, метал, камък, дърво,

КОНСЕРВАЦИЯ
Чрез консервацията се удължава живота на дървените елементи или конструкции на къщи или мебели. Консервиращия грунд за дърво е много ефикасно средство за защита от дървояди, гъби плесени и всякакви вредители по дървото. Предлаганият препарат е разработен, сертифициран и се използва и при реставрация и консервация на предмети и обекти с културно-историческа стойност.

ДЪРВОЗАЩИТА
Дългогодишният опит на специалистите реставратори помогна за създаването на нов продукт, незаменимо средство за консервация и защита от дървесина от дървояди.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
При необходимост търсете консултация и съдействие от нашите специалисти на територията на цялата страна. На нашите клиенти консултантите на Evrorest 2002 ще окажат съдействие за цялостното изготвяне и реализиране на проектите.

Във фирмата работят архитекти, химици, археолози, историци, геолози, художници и реставратори на територията на цялата страна.

Фирмата разполага с техническо оборудване, механизация и материали, необходими за изпълнение както на мащабни консервационно-реставрационни дейности, така и на деликатни операции в същата област .

Фирмата произвежда специфични материали като консерванти и огнезащитни препарати за обработка на дървесината, сертифицирани със съответните протоколи на Висшия лесотехнически университет и Научноизследователския институт по противопожарна охрана при МВР.

Фирмата ползва ведомствени нормативи за консервационно-реставрационни работи (КРР), утвърдени със Заповед № ПИ – ІІІ-267/20.07.1981 год. на Министерство на културата и усреднени строителни норми. Богатият опит и професионалните качества на специалистите от “ЕВРОРЕСТ 2002” ЕООД дават възможност за бързо и точно решаване на консервационно-реставрационните проблеми.

В качеството си на творческа и изпълнителска формация “ ЕВРОРЕСТ 2002" ЕООД е широко отворена за съзидателни делови контакти в името на общата отговорност за опазване на културно-историческото наследство.

Закони Нормативна база Коментари