Аквариус Ен Ди ЕООД

Бизнес адрес

София 1000, ул."Любен Каравелов" N: 22

 

За контакти

Тел.: 2 483 73 97

 

Лице за контакти
Никола Дойчинов

Фирмена информация

Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадни - битови, промишлени и питейни води.

Закони Нормативна база Коментари