тестване на водата

Поддръжка на басейна през всички сезони

14.06.2014
инж. Полина Петкова
994

Правилната експлоатация на системите на вашия басейн, е ключът към тяхната безпроблемна работа години наред.

Закони Нормативна база Коментари