Камината се нуждае от ремонт

След дългогодишна експлоатация, неизбежно камините придобиват грозноват и неприветлив вид и се нуждаят от ремонт.
15.08.2017
Румяна Бонева
2511
камина, горивна камера, ремонт на камина, Креозот, неизолиран комин
Можем да поправим лицето на камината и сами
Източник: www.casapratica.it

Камината е „сърцето“ на дома в студените зимни месеци и точно летният сезон е най-удачното време да се подсигурим в нейната изправност или необходимост от ремонт. След дългогодишна експлоатация, неизбежно камините придобиват грозноват и неприветлив вид.

При зиданите камини облицовъчният материал и циментова плоча рано или късно започват да се ронят, като понякога е нужно да се подменят цели тухли. Натрупванията от сажди често блокират ключови зони от димохода или може да доведат до пълно задръстване на горивната камера. Останалите проблеми обикновено са свързани с комина и могат да се дължат на неадекватна поддръжка. Регулярното почистване в случая си остава най-сигурната профилактика. В следващите редове ще обърнем внимание на някои основни дейности по поддръжката и ремонта на камината, които е наложително да осъществим.

Подмяна на отлепени тухли
Първата стъпка е да премахнем всички полуотлепени тухли или камъни, а също така и излишния материал, с цел да се разкрият добре областите, които се нуждаят от ремонт. Може да се наложи да си послужим с длето и чук, за да измъкнем разхлабените тухли. Ще ни е нужна и малка четка за отстраняване на излишната прах. Важно е тухлите да са подбрани така, че да са абсолютно идентични по цвят с оригиналните. Монтирането се извършва с помощта на подходящ за целта хоросан, като е препоръчително да заложим на термоустойчив материал. От важно значение е при приготвянето на разтвора да се спазват всички инструкции, указани на опаковката. След залепването на тухлите, излишният материал се отстранява с мека четка. Фугите се заравняват и изглаждат, за да се постигне професионален естетичен вид.


Понякога е нужно да се подменят цели тухли     Източник: www.realestate.com

Неизолиран комин 
Ако в процес на горене, камината позволява връщане на дим в помещението, ще се наложи да реагираме своевременно за отстраняване на причините. В неизолиран комин охлаждането на газовете се извършва бързо и съответно тягата се намалява. Проблемът може да се дължи на неизолирани метални еднослойни тръби, използвани като комин извън жилището. Силното охлаждане на газовете в димохода води не само до неприятна миризма, но и до сериозно намаляване на тягата, в следствие на което газовете започват да излизат през уреда, поради това че не могат да бъдат отведени навън. Може да тестваме това като поднесем запалено парче вестник към димохода – след кратко време димът трябва да поеме нагоре. Решението в подобни ситуации е да се изолират димоходите.

Камината пуши
Друга причина за пушещата камина може да е недобрата поддръжка на комина и наличие на запушване в определени участъци, в резултат на непочистени натрупвания от сажди и нагар. Ако димоходът не се поддържа чист, рано или късно отлаганията от сажди ще доведат до спиране на тягата. Възможно е също това да се случи и при пропадане на парчета от мазилка или тухли. За да проверим за евентуални запушвания може да си послужим с огъваща се четка, твърда пръчка или тел. Ако това не помогне, в комина се спуска с въже  метална топка през горния край на димохода. Маркировката на въжето ще помогне да локализираме областта, в която се намира запушването.

Преди да пристъпим към почистване на димохода, трябва да премахнем всички намиращи се в близост до камината предмети и мебели. По-тежките от тях може да покрием с тежък плат.


Креозотът се проявява под различни форми    Източник: www.kamini-vimax.com

Креозот 
Независимо какъв вид дърва използваме, с течение на времето във вътрешността на камината, кюнците и комина може да се образуват натрупвания от креозот. Това е лепкаво вещество, което представлява смес от различни вторични продукти от горенето. Характеризира се с неприятна миризма, лесно запалимо е и има корозионно действие. Креозотът може да се проявява във формата на фин прах, пореста коричка или лъскав гланциран слой, който не може да се отстрани, освен ако изгори. Използването на мокри дърва, недостигът на въздух и бавното горене са все идеални предпоставки за образуване на креозот. Когато се смеси с вода от кондензацията, веществото започва да сълзи през всяка хлабина и да се просмуква през мазилката, в резултат на което по стените се появяват петна. В тези случаи е нужно да се направи почистване през вратата и предвидените за целта отвори с помощта на четка или твърд предмет. Почистването трябва да се извършва в последователност отгоре надолу. Ако отлаганията са във формата на мазен лъскав слой, за препоръчване е да се предприеме следното:


  • Воданта риза да се източи и камината да се откачи от системата
  • Декоративните страници се свалят
  • В горивната камера се запалва хартия, за да може креозотът да изгори

След изгаряне, веществото се превръща в прах и се премахва в указаната последователност.

Един от начините за превенция срещу натрупвания от креозот е първоначално разпалването на камината да става бурно, за да изгорят образувалите се от предишното горене отлагания. Добре е подклаждането да става с мо-малки по размер дърва. Отворът за въздух трябва да се оставя отворен до пълно разгаряне на дървата. 

 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари