икономия на енергия

Няколко лесно изпълними съвети, с които можем да спестим енергия през зимните месеци

Достъпни жилища за хора с ниски доходи

14.03.2016
арх. Гергана Барабонкова Енерджи...
1880

Достъпни жилища за хора с ниски доходи, построени по стандарта за пасивните сгради

Ново обществено обсъждане за актуализация на Наредба №7/2004

22.04.2014
Министерството на инвестиционнот...
315

На 29.04.2014 г. дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“ (ПНПС) при Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) ще проведе работно заседание за разглеждане и обсъждане.

Закони Нормативна база Коментари