Качество на въздуха в затворени помещения

По данни от различни проучвания въздухът в помещенията е до 5 пъти по-замърсен от въздуха на открито.
21.04.2021
Smart Air Systems
2167
мухъл, замърсяване на въздуха, чист въздух, жилищна вентилация, getair, вентилация с рекуперация
Източник: www.getair.eu/bg

Европейците прекарват средно около 90% от живота си на закрито, 2/3 от които у дома. Не е изненада, че качеството на въздуха в затворените помещения се превръща в основна предпоставка за осигуряването на здравословна и комфортна среда на обитаване.

Задавали ли сте си въпроса колко въздух вдишваме всеки ден? Правим около 17 000 - 30 000 вдишвания дневно, като с всяко вдишване поемаме половин литър въздух в дробовете си. Въздухът, който дишаме, е най-важния източник за снабдяване на тялото ни с естественото му „гориво“ - кислорода и е предпоставка за високи нива на енергия, здраве и работоспособност. Ако във въздуха има замърсители, те попадат през белите дробове в кръвта и органите ни. Обитаване на помещения с лошо качество на въздуха за дълги периоди от време може да доведе до сериозни неблагоприятни последици за здравето.

По данни от различни проучвания въздухът в помещенията е до 5 пъти по-замърсен от въздуха на открито. Съвременните строителни материали изолират сградите толкова ефективно, че вредните вещества и влага не могат да бъдат изведени навън през сградната обвивка. Последствията от недостатъчна вентилация са влажни помещения, повишени нива на замърсяване и дори мухъл. Правилната вентилация в жилищните помещения е от съществено значение за качеството на нашия живот, но това често се пренебрегва.

Защо е важна правилната вентилация?
В миналото неизолираните външни стени и покриви и недобре уплътнените прозорци бяха достатъчни за естествена вентилация. Със съвременните изисквания за енергийно ефективно строителство и висока въздухоплътност на сградната обвивка това се промени. Все по-често се монтират прозорци с многослойни стъклопакети, прилагат се уплътнителни материали с много ниска пропускливост, а сградната обвивка е с висока степен на изолация за намаляване на топлинните загуби. В резултат обитателите спестяват разходи за отопление, но това също води до непрекъснато увеличаване на влажността в помещенията, която вече не може да бъде премахната по естествен път.
 


Знаете ли, че...
... четиричленно домакинство произвежда 10-12 литра влага на ден само чрез дишане?
Това съответства на голяма кофа вода, която трябва да се отстранява ежедневно. За целта, теоретично трябва на всеки два часа да се извършва цялостно проветряване с отвяряне на противоположни прозорци, като продължителността на проветряването варира между 5 и 30 мин в зависимост от сезона.

 


Проветряването чрез отваряне на прозорците не винаги осигурява в достатъчна степен качествена вентилация на помещенията. В големите градове то често е свързано с нахлуването на смущаващи външни шумове, фин прах и полени в жилищното пространство. Същевременно загубата на енергия е съществена.

Причините, поради които в ежедневието не успяваме да проветрим дома си в достатъчна степен, са многобройни - отсъствие от жилището (ежедневна работа или ваканция), неприятни външни шумове, високи загуби на енергия, замърсен външен въздух, риск от кражби и инциденти и др.Източник: www.getair.eu/bg

Основни замърсители на вътрешния въздух
Обитателите, домашните любимци и ежедневните дейности в домакинството като готвене, пране, къпане и др. са основен източник на въглероден диоксид (CO2) и водни пари. Покачването на концентрацията на въглероден диоксид води до дискомфорт, умора, липса на концентрация и сънливост, а повишените нива на влажност в помещенията, освен щети по сградната субстанция в резултат на мухъл, могат да причинят астма и алергии от вдишване на невидимите плесенни спори.

Много елементи на интериора (мебели, бои, лепила, текстил), почистващите препарати и др. отделят частици на летливи органични съединения (ЛОС), които попадат във въздуха на помещението. ЛОС могат да причинят дългосрочни неблагоприятни последици върху човешкото здраве, включително дразнене на кожата и очите, заболяване на дихателните пътища, главоболие, умора и др.

Високата концентрация на замърсители във външния въздух като фините прахови частици, отработените газове от моторни превозни средства, замърсявания от отоплителни централи, производство на материали, селско стопанство, ерозия на почвата и др. също могат да причинят здравословни проблеми, когато навлизат в помещението без предварително да се филтрират. Фините прахови частици могат да причинят дразнене на лигавиците, локално възпаление в трахеята и бронхите, както и множество вторични заболявания.
Дългосрочната защита на нашето здраве и дом може да бъде гарантирана чрез съвременните интелигентни технологии за контролирана жилищна вентилация.
 


Източник: www.getair.eu/bg

Здравословен въздух в помещенията благодарение на децентрализираната жилищна вентилация на getAir
„Проветрявайте със затворени прозорци!“ описва принципът на контролираната вентилация с рекуперация на топлина в едно изречение. Основните предимства на контролираната децентрализирана вентилация за осигуряване на здравословен микроклимат в помещенията са филтрирането на външния въздух, гарантирането на оптимална влажност в помещенията и отстраняването на замърсителите за поддържане на хигиената на въздуха в оптимален диапазон. Същевременно, вентилацията с рекуперация на топлина осигурява максимална енергийна ефективност.

При традиционното проветряване чрез отваряне на прозорци затопленият въздух излиза безпрепятствено от помещението навън. Така топлинната енергия се губи, вместо да се оползотвори. Именно това предотвратява децентрализираната жилищна вентилация с рекуперация на топлина. Първо се акумулира топлината на отработения въздух и едва след това той се отвежда навън. Високоефективният керамичен топлообменник гарантира безпрепятствен въздушен поток, а хексагоналната клетъчна структура осигурява възможно най-голяма повърхност за постигане на рекуперация на топлина до 91% - ефективен принцип с висока икономия на разходи.Вентилационен уред за децентрализирана вентилация с рекуператор, филтър за фин прах и вграден сензор     Източник: www.getair.eu/bg

Вградени въздушни филтри предпазват от полени и фини прахови частици
При проветряване чрез отваряне на прозорците, полените и фините прахови частици безпрепятствено попадат във въздуха в стаята. Тези суспендирани частици са почти 30 пъти по-малки от човешки косъм и попадайки в дихателните пътища, влияят негативно на здравето ни в дългосрочен план. Мултимембранният филтър за фин прах на getAir ePM2.5 филтрира тези най-малки фини прахови частици от външния въздух, така че в жилищното пространство навлиза само чист и свеж въздух. Уникалната система за филтриране ePM2.5 от getAir е особено подходяща за използване в големите градове, в близост до натоварени пътни артерии или индустриални зони и защитава децата, възрастните хора и хората с хронични белодробни заболявания.


Plug-in сензор и Touch управление getAir     Източник: www.getair.eu/bg

Автоматично регулирана влажност в помещенията
Нормалната влажност в помещенията е в диапазон 40-60%. Но не само прекомерната влажност крие рискове за здравето ни. Въздухът, който е прекалено сух, с относителна влажност в помещението под 40%, дразни лигавиците на носа и гърлото и може да увеличи възможността от развитие на инфекции и болести на дихателната система. С иновативните уреди SmartFan на getAir влажността на въздуха се следи с помощта на надеждни и прецизни сензори. Сензорът се намира непосредствено във вентилационния модул и измерва директно входящия и изходящия въздух. Прецизният сензор отчита температурата и влажността на въздуха и решава самостоятелно коя степен на вентилатора и кой режим са необходими. Така автоматично се осигурява оптимален микроклимат по всяко време.


 

 Източник: www.getair.eu/bg


Добър въздух във всички помещения

Вентилационните системи getAir осигуряват свеж въздух във всяка зона на дома. Инсталирането на SmartFan®  може да се извърши в произволен брой помещения в жилището, като системата позволява удоволетворяване на различни изисквания за вентилация в отделните зони по едно и също време.

Системите могат да бъдат планирани при изграждане на нови сгради, но също така могат да бъдат инсталирани и в съществуващи сгради и се предлагат с три типа управление – LED, Touch и иновативното WIFI в комбинация с приложението getAir App за управление през смартфон.

Повече информация относно Вентилационните системи getAir може да получите от Видеото:Осигурете приятен микроклимат в дома по всяко време на денонощието и изберете от множество режими, подходящи за всяко текущо изискване за вентилация.

Научете повече за децентрализираната вентилационна система на getAir и заявете безплатна консултация: Смарт Еър Системс ООД – официален партньор на getAir за България  https://smartairsystems.eu/

Линк за сваляне на продуктова брошура - "Жилищна вентилация от getAir".

Автор: Smart Air Systems
Закони Нормативна база Коментари