Стълбата се изкачва нагоре

Стълбите са вероятно най-използваният елемент във всяка къща
15.08.2012
Мая Янева
1995
къща, интериор, дизайн, дом, стълби
Всяка стълба може да се превърне в кулминационна точка на един интериор.
Източник: Интернет

Стълбите са вероятно най-използваният елемент във всяка къща. Но когато става дума за ремонт, това е мястото, на което се обръща най-малко внимание, просто защото просто никой не смята, че трябва да се харчат пари за нещо, което вече съществува и функционира, макар и да не е красиво. 


Хората се съсредоточават повече върху мебелите и произведенията на изкуството, отделят специално внимание, за да ги поддържат, но са неглежирани към стълбите, които могат да бъдат основна фокусна точка в интериора. 


Ако се обърнем към модерните дизайнерски решения за стълбите, коренно ще променим своето отношение към този елемент в дома и никога повече няма да го подценяваме. 


През последните години интериорните дизайнери гледат на стълбите в дома по различен начин – стълбите се превръщат в значима черта от вътрешния интериор. С много вещина и познания и с развихрено въображение, мечтаната стълба се превръща в реалност.  Разбира се, двете основни характеристики на стълбата остават неизменни: първата е да осигуряват безопасен преход от етаж до етаж, като отговарят на нормативите и предписанията за стълбите в сградата, и втората, да правят впечатление, да не пречат на естественото движение, да бъдат обект на възхищение и наслада за собствениците. Балансът между двете основни цели е ключов за добрата стълба. Той се гарантира чрез правилната пропорция на линиите, пространството, цветовете, дизайна, формата и осветлението. Всеки отделен аспект е важен и решаващ, а за да бъде хармонично едно стълбище се изисква опит. Всеки архитект може да направи скица на стълба, по-малко архитекти могат да проектират стълба, а единици могат да гарантират добър дизайн и конструкция. 


Когато се подхожда към проекта на стълба с предразсъдъци, това може да е много ограничаващо и обикновено накрая стълбата е компромис, който не изпълнява своята функция, нито отговаря на своя потенциал. Ако клиентът работи от самото начало с архитекта, решението идва в процеса на работа, а крайният резултат е уникална черта във вашата къща. 


Възможностите на съвременното проектиране могат да демонстрират в 2D и 3D не само рендъри на проекти, но и реално изпълнени стълби, които са от портфолиото на архитектурното или проектантско бюро. Моделите в 3D могат да бъдат видени и в навигация от 360 градуса. Рендърите дават възможност да се види какъв ще бъде крайният резултат при изпълнението на проекта. А колкото повече информация има в началото на един проект, толкова по-реалистично и близко ще бъдем да крайния продукт. Важно е от самото начало проектанта да има ясна представа за вкуса на клиента и неговите изисквания, за да се съобрази изцяло с неговите спецификации. Често дизайнът може да е само набелязан, но ключовите решения да са от архитекта и клиента да бъде включен на по-късен етап. Някои конкретни промени в даден проект са продиктувани от конкретния обект и неговите особености и не са забележими на пръв поглед. 


Дизайнът на съвременната и модерна стълба може да бъде с прости и изчистени линии или грациозно извита. Понякога стълбището е първото нещо, което виждате, когато влизате в една къща. Повечето модерни стълби са прецизно детайлизирани в част работни елементи, но с подчертано въздържание към детайлите. Този подход е предпочитан за дизайн на стълба, който се помещава в отворено пространство, вижда се цялостната конструкция и представлява своеобразна скулптура. 


Стълбите са един от най-забележителните елементи в дома и са предизвикателство при всеки един проект. Всяка стълба може да се превърне в кулминационна точка на един интериор. Но за това са нужни вещина и вдъхновение. 

Автор: Мая Янева
Закони Нормативна база Коментари