Критерии за стандартизация на пасивните къщи.

Пасивни се наричат къщите, които използват ресурсите на био климатичното строителство, като го комбинират с максимална енергийна ефективност или с други думи това са херметически затворени къщи
14.02.2013
инж. Полина Петкова
2451
къща, пасивна къща, енергоефективност, стандарт пасивна къщ, критерии пасивна къщ
Използване на автономни системи за производство на енергия.
Източник: http://www.karawitz.com/

Пасивни се наричат къщите, които използват ресурсите на био климатичното строителство, като го комбинират с максимална енергийна ефективност или с други думи това са  херметически затворени къщи.
Прозорците служат предимно за да влиза светлина, като в повечето случаи могат да бъдат отваряни, но се избягва с цел предотвратяване на нежелан топлообмен с околната среда. Изолацията на тези домове е абсолютна и обмяната на чист въздух се осъществява посредством вентилационна система с топлообменник, който позволява подмяната на въздуха без да се получава промяна на вътрешната температура.


Тази система е изобретена и реализирана за първи път в Германия преди няколко десетилетия,  в условията на сериозни температурни амплитуди лято/зима, като по-късно използването им е разширило осезателно своите граници, въпреки че рядко се срещат в географски ширини с по-топъл климат. Този тип сгради нямат нужда от отопление и на практика не разполагат с такова. Това са конструкции изчислени да използват максимално топлината от слънчевите лъчи, поддържайки я и прибавяйки топлината отдадена от телата на живущите. По този начин се достига консумация на енергия до седем пъти по малка от тази в нормалните жилища.Архитектура съобразена с нуждите на пасивната къща.  арх. Артур Пихлер и арх. Валтер Колъмби; www.taaut.com


Имайки предвид, че тази система е изобретена и приложена първо в страни с по студен климат като Германия и Швеция, много от специалистите занимаващи се с разработки и строителство на пасивни къщи изказват съмнение относно приложението и тяхната ефективност в страни с по топъл климат като средиземноморските например. 


ПАСИВНИТЕ КЪЩИ: ПРИЛОЖИМИ ЛИ СА В ЕДИН ПО-ТОПЪЛ КЛИМАТ 
Вече говорихме за пасивни къщи, чиято ефективност се базира на супер изолация и пълна херметизация. Също така разбрахме и за съмненията които поражда тяхното използване в един по-топъл климат. Точно тези съмнения разсейва немският архитект Ян Хелге.


Едно нещо е вярно, че този тип къщи са разработени в северни страни с климат различен от този в Южна Европа. Изследвания показват, че разходите за отопление през зимата са по-високи от разходите за климатизация през лятото в страните с умерен и субтропичен климат. Това ни демонстрира, че трябва да се прибегне до сериозна термоизолация, както като защита от ниски, така и от високи температури. Това изискване ще рефлектира най-вече върху вида на строителните материали, особено при тези къщи, които са изложени на пряк слънчев достъп през лятото.Архитектура съобразена с нуждите на пасивната къща. Аrh. Peter Kuczia, photo:Tomek Pikula


СТАНДАРТ -  „ПАСИВНА КЪЩА”
Изминали са около 40 години откакто бе построена първата пасивна къща в Дармщат, близо до Франкфурт. Този първи проект е разполагал все още с помощна отоплителна система, която била премахната на един по късен етап в последващи проекти. Това, което прави най-силно впечатление е, че консумацията на енергия в нея е толкова малка, колкото консумацията в новопостроените пасивни къщи, като тази сграда продължава да функционира.


От тази първа къща до сега са построени хиляди сгради, следвайки критериите на този стандарт и то не само в Германия. Примери има в почти цяла Европа, в Северна Америка, в Япония, също така и в страни с подчертано по-топъл климат, като: Италия, Франция и Гърция.


Най важните  изводи  достигнати с практиката през тези 40 години е, че към този стандарт можем да се отнесем с подобаващо доверие. Следвайки параметрите, които той налага се постигат желаните минимални разходи, като в същото време се създава комфорт недостижим за стандартните постройки.


В какво се състои стандарта „ПАСИВНА КЪЩА”. Става въпрос за енергийна концепция, приложима в който и да е архитектурен стил, в който и да е вид строителство, с който и да е материал. Консумацията на енергия се редуцира до минимум, благодарение на прилагането на пасивни мерки и от спазването на техническите характеристики на самия стандарт.


ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ НА СТАНДАРТА  „ПАСИВНА КЪЩА”
В случай на стандарт „ ПАСИВНА КЪЩА”, техниките се конкретизират и дефинират с актуални решения и материали, следвайки  определени критерии:


1. Термична изолация.
Добрата изолация означава директно редуциране на топлинните загуби: както през зимата така и през лятото.


2. Липса на термомостове.
Цялостната облицовка на сградата трябва да е непрекъсната. Пакетирайки цялата сграда, се избягват термомостовете, които спомагат за по-доброто топлоотдаване в разрез с теорията на стандарта „ПАСИВНА КЪЩА”.


3. Добра херметизация.
Запечатването на сградата трябва да бъде възможно най-стегнато. Уплътняват се всички фуги , както по конструкциите така и по материалите, за да се гарантира, че няма нежелан топлообмен.


4. Наличие на прозорци от най-високо качество.
Дограмата е най-слабата точка в един подобен проект. Причините са следните: първо трябва да осигуряват минимални загуби в топлообмена и второ максимален достъп на слънчева светлина особено през зимата. По тези причини прозорците и вратите трябва да отговарят на много високи изисквания с много ниски коефициенти на топлообмен.


5. Механична вентилация.
Необходимо е на всеки час да се подменя приблизително една трета от обема въздух в къщата (в съгласие с Европейски стандарт (ЕН) 15251), като същевременно се запазва над 85 процента от температурните характеристики в нея.Това количество оползотворена енергия е достатъчна, за да се откажем от отоплителната система на къщата и я заменим с малка термопомпа.

Контрол на достъп на слънчева енергия в къщите. Photo: Stephane Compoint, Karawitz ArchitectureЗ


АКЛЮЧЕНИЯ
Комбинацията от пасивни мерки и технически решения, дават възможност за изпълнение на така наречените „задължителни критерии” на стандарта „ПАСИВНА КЪЩА”.


Максималната консумация на енергия е 15kWh/m2 годишно за отопление и охлаждане, а нормалното потребление на първична енергия (за отопление, охлаждане, топла вода и електричество) е 120kWh/m2 максимум за година.


Достатъчно е да се каже че една новопостроена по традиционен начин стандартна сграда, достига среден разход на топлинна енергия около 100kWh/m2 – почти седем пъти по висока от постигнатите 15kWh/m2.


Намаляването на консумацията на енергия за отопление води до голяма промяна на енергийният баланс на къщата, което в традиционно построена сграда е непостижимо.

Автор: инж. Полина Петкова
Закони Нормативна база Коментари