Иновации при производството на котли

Повишаването на изискванията към уредите за отопление стимулира развитието на индустрията за производство на котли в посока увеличаване на тяхната ефективност.
01.10.2018
Екатерина Бонева
2835
отопление, котли, котли на пелети, газови котли
Компактен дизайн и оперативна самостоятелност
Източник: www.solarfocus.com

През последните няколко години отоплението с котли на твърдо гориво, газ и биомаса е предпочитана алтернатива от все повече потребители из цяла Европа. Независимо от това дали става въпрос за обществени сгради, индустриални обекти или еднофамилни жилища, детерминати на модерното съвремие са ниските експлоатационни разходи и минималното въздействие върху околната среда. От друга страна, приоритет на всеки собственик е да осигури топлинен комфорт в дома си с минимален разход на гориво. В тази насока са разработени и специални стандарти на Европейския съюз, като основни обекти в нормативната база са високата ефективност на отоплителните съоръжения и запазването на природната среда чиста и здравословна.

Повишаването на изискванията към уредите за отопление стимулира развитието на индустрията за производство на котли в посока увеличаване на тяхната ефективност. Видът на използваното гориво е друг широко засегнат аргумент по пътя към устойчиво развитие и понижаване на изхвърляните вредни емисии в атмосферата. Съвременното строителство се изпълнява по новите стандарти за пестене на енергия. Но дори и при вече същестуващите сгради, където условията и оборудването не отговарят на новите изисквания, има възможност да се реализират значителни икономии посредством замяната на старите отоплителни уреди с техни усъвършенствани аналози.

Технологични новости при котлите
Технолочините достойства на котлите от ново поколение, работещи с различни видове горива се класифицират в следните важни направления – компактност, автономност, функционалност и висока ефективност.

Котлите на твърди горива се различават според материала, от който са произведени, видът на използваното гориво и физико-химичните процеси при функционирането им. Най-често се изработват от чугун или стомана и се предлагат в разнообразна мощност. Моделите от висок клас осигуряват ефективно горене, тиха работа при дълъг срок на експлоатация. Високият процент на ефективност при тези котли се дължи на редица условия, осигуряващи оптимално горене. Горивната им камера позволява достигане на високи изходни мощности и горене без отлагания. Реализирането на топлинни загуби е сведено до минимум, посредством качествена изолация на чугуненото тяло на котела. При това, уредите функционират безпрепятствено при каквато и да е степен на влажност на горивото. Модерните изработки са проектирани в компакти размери и възможност за гъвкъв монтаж и се интегрират отлично не само в големи, но и в малки жилища. Почти всички съвременни модели разполагат с възможност за добавяне на пелетна горелка и безпроблемна работа с пелети. Отоплителните инсталации осигуряват битова гореща вода и могат да снабдяват ниско-температурни системи (подово отопление) и високо-температурни системи (радиаторна мрежа).


Котел на пелети    Източник: www.kamini-italia.com

Котлите на пелети и биомаса също бележат значителен възход в развитието си. Най-новите продукти съвместяват две отделни горивни камери и правят възможно лесното превключване от един вид гориво (дърва) към друг (дървесни пелети). Основен фактор за повишеното търсене на пелетни котли в последните няколко години е възможността за модулиращо горене. То се изразява в напълно автономна работа на горелката, при което тя самостоятелно регулира своята мощност, съобразно предварително зададени параметри и околната температура. Този процес повишава в пъти ефективната работа на котела. Резултатът е максимална оптимизация на разходите и висок комфорт при минимална цена. Друга иновация при пелетните котли е специалното оборудване със системи за сигурност и предпазни устройства:


  • Датчици за температурата и налягането на водата
  • Сензори за нивото на кислорода в горивната камера
  • Вградена ламбда сонда, която осигурява постоянен отчет за стойностите на изгорелите газове
  • Защитен термостат за бункера
  • Предпазен клапан за налягането на водата в инсталацията
  • Интуитивна реакция на котела при всяка промяна в качеството на горивото и пренастройка към оптимално изгаряне и ниски стойности на вредни емисии

Новости по отношение на запалването
Керамичните и кварцовите нагреватели са поредното новаторството при запалване на пелети и биомаса. Това всъщоност представлява запалката на котела. Керамичните нагреватели излъчват значително по-висока температура, от тази на традиционните метални нагреватели. Това ги прави много по-икономични, тъй като понижават времето за запалване на горивото и следователно консумираната за това енергия. Запалването се извършва в рамките на 60 секунди, а материалът на практика е вечен, тъй като не старее. За разлика от керамичния нагревател, кварцовият вариант не създава късо съединение в случай на контакт с пепелта или тръбния държач. Кварцовите нагреватели са 2 пъти по-устойчиви на механични удари от керамичните запалки.

 
Кварцов нагревател - ново поколение, www.motor-barbeque.com и    Керамичен нагревател,   www.bioterm.eu

Оперативната самостоятелност и добавените функции за самопочистване на пелетните котли осигуряват безпроблемно функциониране при минимална намеса на човешкия фактор. Това ги превръща в икономически изгодна и бързо възвръщаема инвестиция, без да се превръщат в ежедневен ангажимент за потребителите. Важно е да се уточни, че всеки котел на твърдо гориво може да се трансформира в пелетен при възможност за смяна на горелката.


Кондензен газов котел     Източник: www.seurotherm.org

Газовите кондензни котли са поредната иновация за ефективно горене. Очакванията на инвеститорите са удовлетворени от забележителната ефективност на този вид котли, които се отличават с редица експлоатационни и финансови ползи. Това е така, защото кондензният котел използва и топлината, отделена при кондензиране на водните пари от изгорелите газове. При този фазов преход се отделя голямо голичество топлина и температурата на изгорелите газове на изхода на котела става 50-70°C, докато при конвенционалните котли изгорелите газове се изхвърлят с температура 100-120°C. Технологията осигурява допълнителни 11% ефективност на отоплителната инсталация. Кондензните котли работят с няколко процента по-висок КПД, дори и да не оперират в кондензен режим.

Кондензен режим се осъществява при температура на постъпващата обратно в котела вода максимум до 55°C, при по-високи стойности котелът работи като обикновен. При кондензните котли се реализира по-добро смесообразуване, което гарантира високо КПД при ниска мощност и по-голям диапазон на модулация на мощността. Това означава, че един мощен котел може да работи икономично и на малка инсталация. На пазара вече се предлагат не само газови, но и пелетни кондензни котли, притежаващи същите характеристики.

Вече може да следите функционирането на котлите от разстояние     Източник: www.ru.nencom.com

Няма как да се говори за съвременни отоплителни уреди, без да се споменат опциите им за контрол от разстояние. Модерните котли вече могат да се контролират където и да се намирате, посредством Wi-Fi и специализирани мобилни приложения. 
 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари