Дъждовна вода вместо питейна

Възможно е - със системи за рециклиране на водата
15.08.2015
Антоанета Салфидж
7587
дъждовна вода, рециклиране на вода, вода за поливане, с-ми за рециклиране, дъждовен варел

Често не си даваме сметка, че по време на валеж на покрива ни се събира средно 900 литра вода на квадратен метър? Това количество може и да е значително по-голямо, особено в периоди на изненадващ и силен дъжд, когато в първите 10 мин. от небето се изсипват по 200 л/кв.м. И цялата тази вода се изтича в канавките. Вместо да я губим безвъзвратно, по-екологично, а и икономически обосновано е да я съберем и използваме  за градината, за банята или пък за други цели. Различни научни изследвания сочат, че дъждовната вода, филтрирана правилно, може да има характеристики, подобни на тези на дестилирана.


   


Предимства на дъждовната вода
Дъждовната вода в някои отношения е за предпочитане пред питейната. Тя е бедна на минерали и е лишена от калций и не води до образуването на познатите отлагания като котлен камък. Това от своя страна намалява разходите за поддръжка на уредите, ползващи вода. Идеална е за поливане в градината, защото е без хлор, за измиване на автомобила, за работа на пералнята и съдомиялната, за ежедневно почистване.


 

Видове системи за събиране, рециклиране и повторно използване на дъждовната вода
Системите за събиране, рециклиране и повторно използване на дъждовната вода  се разделят на три вида:
- Системи за събиране, рециклиране и повторна употреба на дъждовна вода само за открито, като напояване, миене на автомобили и др.
- Системи за събиране, рециклиране и повторно използване на дъждовна вода за употреба на открито, като напояване, автомивка и др... и вътрешно ползване, като профилактика на тоалетната и захранване на перални машини
- Системи, които използват изключително дъждовна вода и не са свързани с друга ВиК мрежа.


  


Първият  тип инсталации може да притежават вкопан в терена резервоар или архитектурно интегриран в сградата такъв.
Вторият вид системи изискват по-голямо количество вода, може да имат вкопана в терена или външна цистерна, която не трябва да позволява водата да се излага на замърсяване.
Третият вид инсталации може да имат вградена или външна цистерна, която да събира филтрираната дъждовна вода, но и е нужно да разполагат с още един резервоар от 300 литра, който да предлага допълнително филтриране и пречистване на дъждовната вода до степен на питейна.


Съвременните системи позволяват рециклирането на водата да е абсолютно независимо от електрическата мрежа и ВиК доставчика. Помпата може да се задвижва от соларни панели, а процеса на съхранение и рециклиране да е перфектно съобразен с потребностите на домакинството. Даже и системата да е интегрирана и да позволява превключване към ВиК мрежата, дъждовната вода не бива да се смесва с питейната – никога!


Какво включва системата за събиране, рециклиране и повторна употреба на дъждовна вода за вътре и за вън?
Системата за събиране, рециклиране и повторна употреба на дъждовна вода, която да обслужва дейностите в двора, гаража, автомивката, но и да захранва пералня, съдомиялна и да почиства тоалетните включва следните фази:


Фаза 1 - Прихващане на дъждовна вода
Всички непромокаеми повърхности са подходящи за водосборни области на дъждовна вода: покриви, тераси, балкони, тротоари, площади, улуци и др... Този тип система поема водата от непропускливата повърхност от покрива на сгради, перголи, веранди и балкони.

Фаза 2 - Пренос  на дъждовната вода
Преносът на дъждовна вода става през улуците. След като водата влезе в транспортните системи, тя се насочва към филтъра чрез водопреносни тръби, съобразени със системата. Когато сградата е разположена в район, заобиколен от високи дървета, улуците и тръбите често се запушват с листа и други отпадъци, които попадат върху покривите. За да се реши този проблем, се инсталират специални улуци, снабдени с решетки в горната им част или се прави метална защитна мрежа. Водата преминава през решетката или мрежата по цялата дължина на улука.

 
1. Олук безшевен прав Zn 140 мм, 2.000 м, RAL 8004   Източник: http://tashev-galving.com/061%20BRH%20750
2. Обшивка челна, за намаляване мокренето на челната дъска    Източник: http://tashev-galving.com/061%20AMC%20506


Фаза 3 - Филтрация на дъждовната вода
Преди дъждовната вода да постъпи в резервоара, трябва да се филтрира. Филтърът трябва да бъде разположен преди водосбора като може да се  инсталират няколко филтъра в различни точки на системата. За този тип инсталации филтъра може да се инсталира във водопреносните тръби или на основния водопровод, който събира всички тръби.
Фаза 4 - Отводняване на първия дъжд
Преди филтрираната вода да постъпи в резервоара е необходимо да се вземат мерки по отношение на първата дъждовна вода, или водата, допираща се до водосборната повърхност в първите минути на валежа. За целта трябва да се инсталират девиатори за първата дъждовна вода.
Фаза 5 - Забавяне на притока на вода
Когато събраната вода се източи от резервоара, новата, която навлиза през филтъра, е с висока скорост и предизвиква турболенция в резервоара. Това явление е в състояние да откъсне утайки, събрани на дъното на резервоара и така да замърси водата. За да се предотврати това, се монтират механизми, които да намалят силата на притока в резервоара.
Фаза 6 - Съхранение на дъждовната вода
Резервоарите за съхранение на дъждовната вода са със специално предназначение. Този тип системи използват, както  външни резервоари, така и вкопани; изборът зависи от капацитета на съхраняваната вода, от терена, географската област (рисковете от замразяване) и типа система. Капацитетът на резервоара варира от 3000 до 100 000 литра и могат да бъдат направени от различни материали.
Фаза 7 - Изпомпване и използване на дъждовната вода
Използването на дъждовната вода може да се осъществи чрез самозасмукваща се потопяема електрическа помпа и от автономно захранване с фотоволтаични слънчеви панели. Централизирани системи трудно се задвижват от механични инсталации. Водата трябва да се подава по хидравличен път към тоалетната, пералнята и външните тръби на сградата, които да са подходящи и прецизно подбрани според нуждите на системата. За по-качествено източване на вода от резервоара е нужно да се монтира филтър с поплавък, който да държи точката на помпата на няколко сантиметра под повърхността на водата. От друга страна ако разстоянието между вакуумпомпата и резевоара е високо, то може да се помогне за изпомпването с потопяема помпа, разположена на мястото на спомагателния смукателен филтър. Всички системи от този вид са подсигурени с механизъм за автоматично запълване с вода от мрежата, който се активира, когато намалеят валежите. Механизмът за пълнене може да се монтира допълнително или да е включен в помпената окомплектовка.
Фаза 8 - Изхвърляне на излишната вода
След като резервоарът се напълни, дъждовната вода автоматично се пренасочва към отходната канализация. При този вид системи водата може да се изхвърли в канализацията или да се насочи към отводнителни подземни тръби.


Дъждовната вода е едно реално решение за адаптиране към настъпващата водна криза. Системите за нейното рециклиране са сравнително евтини и с висока ефективност като единственото ограничение е в капацитета на контейнера.


 

Автор: Антоанета Салфидж
Закони Нормативна база Коментари