Достъпни жилища за хора с ниски доходи

Достъпни жилища за хора с ниски доходи, построени по стандарта за пасивните сгради
14.03.2016
арх. Гергана Барабонкова Енерджи Плюс Интернешънъл ЕООД
2715
пасивни сгради, арх. Гергана Барабон, Енерджи Плюс Интерне, топлоизолация, икономия на енергия
Редови къщи “Columbia County” в Хъдсън, щат Ню Йорк, САЩ
Източник: Habitat for Humanity

Докато у нас все още пасивните сгради са единици и се считат за лукс, по света вече се строят сгради за хора с ниски доходи, които отговарят на стандарта за пасивни сгради. При тях икономията за разход на енергия достига 80 – 90 процента и това дава възможност да се намалят и разходите на техните обитатели и да се прекъсне кръга на бедността, която кара хората да се нуждаят от жилища на достъпни цени. 

Пасивните сгради са много семпли и опростени сгради, които са заменили скъпо струващите активни отоплителни системи с пасивни методи като оптимизирана сградна обвивка, по-добри прозорци и липса на термомостове. Първоначалната допълнителна инвестиция при еднофамилните жилищни сгради е около 10%, а при многофамилните този процент е още по-нисък. За съжаление, дори и този нисък процент възпира инвеститорите да започнат да строят сгради, които отговарят на стандарта. 

При сградите за хора с ниски доходи, построени по стандарта за пасивните сгради е необходимо да се направи още една допълнителна стъпка - належащо е да се постигне достъпна цена.  Предприемачите, които строят тези сгради, гледат на тях не само като бизнес възможност, но и като възможност да повлияят положително на живота на техните обитатели. Те се водят от принципа „Просперирай като вършиш добро“.

Една многофамилна сграда ще има по-ниска строителна стойност от една еднофамилна къща, за да бъде построена по стандарта за пасивните сгради. Основната причина за това е, че тя има по-нисък коефициент на съотношение между площта на повърхността и обема от еднофамилните сгради. В резултат на това, за многофамилните сгради ще е необходима по-малко изолация, за да се поддържа комфортна температура вътре в помещенията. Това прави и по-лесно прилагането на стандарта за пасивните сгради при тях и там, където търсим достъпна строителна стойност, а именно при жилищата за хора с ниски доходи.

От значение е също така да се обърне внимание на три елемента, които допринасят за постигането на достъпна цена при този вид жилищни сгради: плътност на застрояване, строителна стойност и оперативни разходи.

Плътност на застрояване: Ефективното използване на терена е от ключово значение за достъпността и допринася за по-ниската цена на тези жилища. При изграждането на многофамилните сгради за хора с ниски доходи се постига по-голяма плътност на застрояване и съответно по-голям брой жилищни единици на даден терен.

Строителна стойност: При строителството на достъпните жилища за хора с ниски доходи се залага на сглобяемите конструкции и използването на повторяеми сградни елементи.

Тези сградни елементи се изработват извън терена, най-често в закрити цехове за производство. Все още постигането на въздухонепроницаемост при пасивните сгради е доста голямо предизвикателство за строителите на обекта и много често се допускат грешки, които не могат да бъдат отстранени. Когато сградните елементи се заготвят предварително, въздухонепроницаемият слой е интегриран към тях и това намалява до голяма степен възможността да се допуснат грешки на обекта.

Оперативни разходи: Средно едно домакинство консумира около 145 киловатчаса енергия на квадратен метър за година за отопление на помещенията. Жилищата, построени по стандарта за пасивни сгради консумират по-малко от 15 киловатчаса на квадратен метър. Това са 90 процента икономии, които подпомагат живеещите в тях хора с ниски доходи да посрещнат останалите си разходи.

Особено показателен е примерът на организацията „Habitat for Humanity“, която също залага на стандарта за пасивни сгради при строителството на жилищни единици за хора с ниски доходи. С това тя доказва, че високата енергийна ефективност може да бъде постигната с повторяемост на сградните елементи, с ограничен бюджет и дори, когато работата се извършва не от квалифицирани работници, а от доброволци. 

+3
Автор: арх. Гергана Барабонкова Енерджи Плюс Интернешънъл ЕООД
Закони Нормативна база Коментари