Топлинен комфорт с РЕХАУ

РЕХАУ разработва система за отопление и охлаждане, която едновременно с това дава възможност за абсорбиране на шума.
14.09.2014
Рехау България ЕООД
718
отопление, рехау, охлаждане, rehau, Акустични тавани
Таванна системата за охлаждане по способа на сухото строителство
Източник: РЕХАУМодерните офис-сгради  се отличават с остъклени фасади, гладки стенни повърности и концепции за големи, отворени помещения. Тези съвременни архитектурни тенденции носят и някои недостатъци. Многообразието на външните и вътрешните топлинни източници причинява високи температурни разлики и високо ниво на шум. Климатичните инсталации, които предизвикват както въздушно течение, така и допълнителен шум, се превръщат в дразнещ фактор.

 

Акустичните тавани намират приложение най-вече в офисни и административни сгради


Взимайки предвид всички тези многообразни проблеми, РЕХАУ разработва система за отопление и охлаждане, която едновременно с това дава възможност за абсорбиране на шума.

 
Системата на топлинно охлаждане на РЕХАУ се допълва от системата за стенно отопление


Таванната системата за охлаждане по способа на сухото строителство може да бъде изпълнена от перфорани елементи с акустичен ефект или от неперфорирани елементи, които изпълняват функционалната задача за темпериране на помещението на принципа на излъчването.


Акустичните тавани намират приложение най-вече в офисни и административни сгради, като понякога могат да бъдат инсталирани и в частни домове. Вследствие на високата степен на енергийно ефективно „безшумно” отопление и охлаждане, чрез протичане на вода в специално разработените тръбни системи на РЕХАУ, не възникват нито въздушни течения, нито допълнителни шумове. Отсъства завихрянето на прах, така характерно за климатичните инсталации.


Ефективното използване на тавана дава свобода на архитектите за индивидуално планиране на пространството, а таванът от своя страна поема специална роля в общия план на помещението, благодарение на перфектната си оптика. Паралелният ефект от подобрената акустика се постига чрез поглъщане на шума. С тази цел РЕХАУ е разработил  специална технология за таванните елементи. Две перфорирани и залепени една към друга гипсофазерни плочи, с фабрично залепена изолация от горната страна, правят възможно и сигурно поглъщането на шума. В плочите предварително  са положени специално разработените тръби за лъчисто водно отопление и охлаждане - RAUTHERM S 10,1 x 1,1. Акустичните качества на системата за таванно охлаждане са доказани чрез изпитвание на реномирани сертифициращи организации.  
Системата на топлинно охлаждане на РЕХАУ се допълва от системата за стенно отопление и охлаждане, което способства термичното активиране на стенните повърхности. Изоплзването на тези площи с цел отопление и охлаждане позволява многообразни системни решения.


 

Закони Нормативна база Коментари