Коалиция „Достоен до

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, в която членуват 24 представители продължава да работи активно за провеждане на реална ефективна жилищна политика .

Закони Нормативна база Коментари