Системни решения за звуко- и шумоизолация

Звукоизолацията на съвременните жилища е сред предизвикателствата на съвременното строителство.
14.02.2017
Лилия Лозанова
5380
звукоизолация, системни решения, минерална вата, акустика, преградни стени
Съвременните строителни материали позволяват постигане на отличен акустичен комфорт
Източник: www.rigips.bg

Акустичният комфорт в сградите е от основно значение за осигуряването на здравословна жизнена среда. Акустичната среда в помещенията зависи от ограничаване на проникващите отвън или от съседни помещения шумове, което се постига със звукоизолационни продукти и системи и от контролиране на нивото на шум вътре в помещенията, което се постига с употребата на звукопоглъщащи продукти. В жилищните помещения обикновено има различни звукопоглъщащи повърхности като меки мебели, меки подови настилки, завеси и др, които в много случаи осигуряват добро звукопоглъщане без допълнителна акустична обработка. Не така стои въпросът със звукоизолацията обаче – влиянието на външни шумове е често срещан проблем, включително в новопостроени сгради и има изключително негативно влияние върху обитателите.

Звукоизолацията на съвременните жилища е сред предизвикателствата на съвременното строителство. Съвременните строителни материали позволяват постигане на отличен акустичен комфорт не само в новостроящите се сгради, но и значително подобряване на акустичната среда във вече построени сгради. Изборът на конкретни продукти и системи за контрол на шума в помещенията зависи от тяхното функционална предназначение и от конструктивните особености на сградата.

Важно е да се отбележи, че новите сгради следва да отговарят на конкретни изисквания по отношение на звукоизолацията, които са дефинирани в Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите и Наредбата за нейното допълнение от м.октомври 2016. Стандартите, установени в Наредба № 4 са в съответсвие със стандартите за здравословна жизнена среда и с действащото законодателство в ЕС.

Има три вида шум, които оказват влияние на акустиката в помещенията – въздушен, структурен и ударен.  Първият възниква и се разпространява във въздушна среда (говор, музика). Структурният представлява вибрации, които възникват и се разпространяват по конструкцията на сградата, вследствие на удари по конструктивните елементи, включително следствие на ежедневната експлоатацията на инженерното и санитарното обзавеждане. Ударният шум се дължи на вибрации, възникващи от ходене, удари по пода (разпространява се в помещението непосредствено под източника). Основният проблем, който стои  както пред строителите, така и пред фирмите, извършващи ремонт, е  какви материали да използват, за да елиминират тези шумове. Поради голямото многообразие от звукоизолационни материали ще се спрем само на най-често използваните и доказали своята ефективност.


Минералните вати подобряват акустичния конфорт в помещенията     Източник: www.rigips.bg

Основен звукоизолационен продукт в строителството са минералните вати. Те биват основно два вида – каменна и стъклена. Минералните вати имат и отлични топлоизолационни качества, така че използването им в строителството, освен че подобрява акустичния комфорт в сградите, повишава и тяхната енергийна ефективност. Важно е да се знае, че топлоизолационни плоскости от EPS и XPS, които масово се използват за топлоизолация в строителството, имат много по-лоши звукоизолационни качества от минералните вати.

Полагането на изолация от минерална вата увеличава звукоизолационите параметри на масивните стени с над 20 децибела в зависимост от дебелината на облицовката, което е от много голяма значение, особено в градска среда с високи нива на външния шум. Най-често външната облицовка на сградите с минерална вата се изпълнява чрез директен монтаж към фасадата и полагане на завършващ слой мазилка (т.нар. контактна фасада). Друг вариант са т.нар. окачени (вентилируеми) фасади, които осигуряват циркулация на въздуха между изолационния слой и външната облицовка на сградата (еталбонд, клинкер, камък и др.). Изолацията на външните стени с минерална вата също така предотвратява образуването на конденз вътре в сградите.

От голяма значение за звукоизолацията от външни шумаве са прозорците, и особено използваните стъклопакети, тъй като те заемат от 35% до 80% от площа на фасадата, а при окачените фасади до 100%. Съвременните стъклопакети осигуряват не само отлична енергийна ефективност на сградите (защита от изстиване и прегряване), но и отлична звукоизолация.

Освен звукоизолацията на сградите от външни шумове от голямо значение за акустичния комфорт е и звукоизолацията между помещенията, т.е. звукоизолационните показатели на преградните стени, подовете, таваните.

Основните видове преградни стени между помещенията в сградите са масивните (най-често зидария от керамични тухли, газобетон и др.) и леките преградни стени от гипскартон. Тези два вида имат не само  различни физико-механични качества, но и много различни акустични паказатели. Леките преградни стени от гипскартон имат значително по-високи звукоизолационни качества. Измазана и шпаклована стена от решетъчни тухли с обща дебелина 100 mm има среден коефициент на звукоизолация от въздушен шум Rw 40 dB, което е твърде ниска стойност, дори за звукоизолация от нормален човешки разговор. В същото време лека преградна стена със същата дебелина (стенен профил CW75 и еднослойна обшивка от стандартен гипскартон 12.5 mm и лека минерална вата в кухината) има коефициент Rw = 45 dB. Различните акустични показатели при еднаква дебелина се дължат на факта, че при масивните стени коефициентът на звукоизолация е пряка функция на масата на стената (кг/м2). Увеличението на коефициента на звукоизолация на масивната стена е в логаритмична зависимост от увеличението на нейната маса и увеличение със 6 dB би било възможно при двойно увеличение на теглото на стената. При леките преградни стени коефициентът на звукоизолация не е пряка функция на масата на стената, тъй като звуковите вълни минават през слоеве с различна плътност и звукоизолационните качества на стената са функция на закона маса-пружина маса. Ето защо, с леките преградни стени може да се постигне  същият или по-добър коефициент на звукоизолация в сравнение с 10 пъти по-тежка масивна стена.
Леките преградни стени също така дават много по-големи възможности в проектирането на интериорния дизайн. С тях могат да се изграждат интериорни елементи като скрито осветление, острови, фигури с неправилна форма и др., което ги прави предпочтан избор при съвременното жилищно строителство.


Определете нивото на шум на всяко помещение,   www.rigips.bg

Изборът на преградна стена и конкретно на звукоизолационните й параметри е в пряка зависимост от функционалното предназначение на помещенията. Помещения, които се използват за почивка като спалните например, изискват преградни стени с висок коефициент на звукоизолация от шумовете като човешки говор, телевизори и музикални уредби, идващи от съседните помещения.

Използваните продукти оказват голямо влияние на звукоизолационните качества на преградните стени, предстенни обшивки и окачени тавани. Освен стандартните плоскости от гипскартон, на пазара се предлагат и специализирани гипскартонени плоскости с повишени звукоизолационни качества. От значение за звукоизолационните качества на преградните стени е и минералната вата. Важно е да се отбележи, че звукоизолационните качества на минералната вата не са в правопропорционална зависимост със нейното тегло, а зависят от способността й да укротява трептенията на системата, предизвикани от преминаването на звуковите вълни. Това качество на минералните вати се измерва с техния коефициент на съпротивление на въздушен поток Afr. На практика тежките и плътни минерални вати само увеличават теглото на преградните стени без да допринасят за звукоизолационните им качества. Ето защо в леките преградни стени се използват леки минерални вати за прeградни стени. Те имат коефициент на съпротивление на въздушен поток Afr>5.
Освен от използваните продукти, звукоизолационните качества на преградните стени в голяма степен зависят от правилния монтаж и спазването на техническите детайли на производителя.

Ударният шум също е често срещан проблем, особено в жилищните многоетажни сгради със стоманобетонна конструкция. При липса на ефективна звукоизолация от ударен шум по подовете на помещенията ударните шумове в резултат на ходене, преместване на мебели и други предмети се предават към помещенията под тях и сериозно нарушават комфорта на обитателите. Много е важно звукоизолирането на подовета от ударен шум да става още при строителството на сградите, тъй като при вече влезли в експлоатация сгради това е свързано с демонтаж на подовите настилки, промяна на нивото на подовете и е многократно по-скъпо. Основният проблем със звукоизолацията от ударен шум при вече обитаеми сгради е, че отстраняването на проблема изсква ремонтни работи в помещенията на горния етаж, т.е. в апартамента на съседите. За съжаление монтажът на окачен таван в помещенията, макар да осигурява добра звукоизолация от въздушните шумове идващи от горния етаж, не може да даде ефективно решение на проблемите с ударния шум.

В заключение може да кажем, че акустиката в жилищните помещения е от голямо значение не само за комфорта на живот, но и за здравето на хората. Ето защо акустичните показатели на помещенията задължително трябва да бъдат отчитани както при избор на ново жилище, така и при ремонтни работи. 

Статията е подготвена с любезното съдействие на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД.

 

Автор: Лилия Лозанова
Закони Нормативна база Коментари