Повишена влажност в съвременното жилище.

В едно модерно 4 членно домакинство се образуват около 10 литра вода дневно, която се поема от въздуха в помещенията. Основните причини за това са много – къпане, пране, дори дишане.
15.09.2012
Рехау ЕООД
769
rehau, дограма, прозорци, провертяване, против конденз
Система за саниране от РЕХАУ.
Източник: Рехау ЕООД

В едно модерно 4 членно домакинство се образуват около 10 литра вода дневно, която се поема от въздуха в помещенията. Основните причини за това са много – къпане, пране, дори дишане.

При контакт на водната пара със студена повърхност, се образува конденз, мухъл, плесен и гъби. За да избегнем това, въздухът с повишена влажност, трябва да бъде заменен с пресен и сух въздух отвън. В старите недобре изолирани сгради са налични достатъчно големи фуги, през които този въздухообмен се осъществява без нашата съзнателна намеса. Именно на това се дължи факта, че не се наблюдава този неприятен и опасен ефект.

Проблемът при Енергийно обновяване
В стремежа си да пестим максимално енергия и разходи за отопление предприемаме мерки за намаляване на топлинните загуби, през ограждащите конструкции, като подменяме прозорците, изолираме стените и уплътняваме строителните фуги. Едновремменни с това обаче, възпрепятстваме, обмяната на въздух. 

Налага се продължително проветряване чрез което се:

  • Регулира влажността и температурата в помещението
  • Подменя използвания чрез дишане въздух със свеж въздух
  • Предотвратява образуването на конденз и мухъл в помещението
  • Създава предпоставка за здравословен климат и комфортни условия за живот

 

При това проветряването трябва да става 2 пъти на ден по 15 минути, и то като се образува течение, а не при полуотворен прозорец. При модерното нецелодневно обитаване на домовете ни и невъзможността от редовно проветряване, се създават предпоставки за образуване на мухъл и плесен. Mухълът в жилището не само е грозна гледка, но и води до множество заболявания. Когато мухълът завладее голяма част от дома, може сериозно да увреди човешкото здраве. Вдишване на плесенните спори може да причини алергии. Който често страда от хрема, бронхит, зачервяване на очите, отпадналост или главоболие, трябва редовно да проверява дома си. Дори кратък престой в стая с мухъл може да предизвика силен алергичен пристъп. Нерядко коварните гъбични спори в дома водят до поява и на астма. В някои случаи обаче става много по-страшно. Плесенните гъби причиняват и инфекции особено при хора с отслабена имунна система. Техни жертви могат да станат и кърмачетата. Изключително опасна и трудна за лечение е инфекцията на белите дробове, причинена от вдишани плесенни спори.

Решението – система за саниране от РЕХАУ

  • Принудителна вентилация на помещенията
  • Възможност за регулиране от потребителя
  • Понижаване на риска отпоявата на мухъли плесен
  • Повишаванена комфорта на живот без усещане за неприятен поток от студен въздух
  • Възможност за сух монтаж – без допълнителни довършителни работи в дома ви


Патентованата прозоречната система с интегрирана принудителна вентилация гарантира постоянна обмяна на въздуха в помещенията. Тя се достига посредством перманентно и регулирано проветряване, а не чрез микровентилация във фалца на прозореца. При това се осигурява предварително подгряване на потока студен въздух през зимата, навлизащ в помещението за предотвратяване образуването на конденз и мухъл, без да нарушава комфорта на обитаване.

Основните изисквания към модерните прозорци са - повишена топлоизолация, шумоизолация и минимална хигиенична обмяна на въздуха 24 часа в денонощието. Тези критерии трябва да са изпълнени едновременно и да функционират в монтирания прозоречен елемент. 

Система за саниране от РЕХАУ е с конструктивна ширина на касата от 115 mm с топлоизолационна предкамера, през която преминава инфилтриран въздух. Въздухът навлиза от долната част към горната входяща камера, снабдена с антибактериален филтър, като по „пътя си” в касата частично се загрява предварително, така че при влизането му в помещението не се стига до охлаждане на стените, а оттам – и до понижаване на повърхностните температури. Същевременно обемът на въздуха може да бъде контролиран по отношение на необходимото количество за конкретните размери на помещението и неговото положение във височина на фасадата. Така няма никакви загуби спрямо степента на шумоизолация и благодарение на предварително изолирания профил коефициентът на топлопреминаване за цялата конструкция е Uw = 1,3 W/m2K и отговаря на изискванията по наредбата за енергийна ефективнист.

Изключителен принос на посоченото решение са нулеви загуби в топло - и шумоизолацията, както и запазването на стабилни вътрешни повърхностни температури. Тази система се използва успешно при санирането на панелни и монолитни сгради в редица Европейските държави (Чехия, Словакия, Унгария и др.), като се гарантира здравословна среда и необразуване на мухъл, плесен и гъби. 

Автор: Рехау ЕООД
Закони Нормативна база Коментари