Грундфос България ЕООД

Бизнес адрес

София 1592, ул. Източна Тангента 100

 

За контакти

Тел.: 02/ 49 22 200

 

Лице за контакти
Марина Миленкова

Фирмена информация

Представяне на нови високотехнологични решения и нововъведения в областта на помпите и помпените системи с особен акцент върху икономията на енергия, използване на възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда. Техническа помощ и обучение на дистрибутори. Участие в големи международни търгове.

Продукти: Центробежни помпи в областта на: отоплението, климатизацията, домашното водоснабдяване, преноса на дренажни, отпадни и фекални води, водоснабдяване от подпочвени води и кладенци, помпи и помпени системи за нагнетяване, дозиращи помпи и системи за дезинфекция, санитарни помпи за хранително-вкусовата промишленост, противопожарни помпи и помпени системи.

Закони Нормативна база Коментари