ДИСКУСИЯ - „Прилагане на Регламент на ЕС №305/2011 г.”

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 14 ноември 2013 г. ДИСКУСИЯ „Прилагане на Регламент нaЕС №305/2011 г.”
13.10.2013
БАИС
574
БАИС, ДИСКУСИЯ, ЕС №305/2011 г, УАСГ, Регламент
БАИС организира на 14 ноември 2013 г ДИСКУСИЯ
Източник: БАИС

ПОКАНА

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)
организира на 14 ноември 2013 г.
ДИСКУСИЯ
„Прилагане на Регламент на
ЕС №305/2011 г.”
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
гр. София, УАСГ, корпус Б, етаж 3, Заседателна зала на
Строителен факултет
ВОДЕЩИ:
Кристина Цалова, началник отдел «Оценяване на съответствиетo, Министерство на инвестиционното проектиране
Мирослав Йотов – експерт от главна дирекция «Надзор на пазара», ДАМТН
Регистрация: 08:45 – 09:00 ч.
Начало на обучението: 09:00 ч.
Кафе пауза:11:00 – 11:30 ч.
Край на обучението: 13:00 ч.

Автор: БАИС

Още по темата

Още от автора
Закони Нормативна база Коментари