Покривът, битумните керемиди и още нещо...!

Покривът или петата фасада, както често го наричаме, може да бъде прекрасен, но може да ни заприлича на прекрасно лице със зле направена прическа или въобще липсваща такава.
15.02.2006
инж. Ива Германова
1114
покривна конструкция, керемиди, покрив, битум
Източник: снимка Милена Конакчиева

Покривът или петата фасада, както често го наричаме, може да бъде прекрасен, но може да ни заприлича на прекрасно лице със зле направена прическа или въобще липсваща такава. Дали хубавото лице е достатъчно да заличи впечатлението от лошата и грозна прическа? Едва ли!


Трябва желание за постигане на красивото, инвестиция за реализиране и разбира се, изцяло професионално и отговорно изпълнение на всички, заети в процесите. Въпросът, да избере класиката на керамичните керемиди или нова технология, е избор на всеки инвеститор, стига да постигне добър резултат.

Нека поговорим за битумните керемиди и скатните покриви, и какво трябва да се предвиди и изпълни. С риск да повторим вече казани неща за битумните керемиди, те ни дават: разнообразие на форми, богата цветова гама, в унисон със заобикалящата ни природа, олекотеност, дълготрайност - все качества, необходими и важни за свят на бързи обороти, шарен и взискателен.


И все пак - защо да изберете битумни керемиди? Защото осигуряват:
1.    Творчески размах на архитекта за форма и цвят;
2.    Напълно защитена покривна конструкция от атмосферни влияния;
3.    ХИ система за всички климатични условия;


 • устойчиви на замръзване и високи температури (тестове при -70 и +90о);
 • устойчиви на ветрове и градушки;

4.    И най - причудливата покривна форма може да бъде реализирана;
5.    Много важен елемент за конструктора и проектанта


 • по - малко натоварване на конструкцията на покрива и сградата, а това води до икономия без да се нарушава сигурността ( при 100 м2 площ на покрив – 1 тон тежина на битумни керемиди срещу 6 тона на керамични керемиди);
 • битумните керемиди могат да бъдат приложени при различни наклони в диапазон 15-90о;°
 • държат първо място в сравнение с другите видове покрития (керамични, бетонови, каменни);
 • тъй като са съставени от малки елементи (правоъгълник, боброва опашка, пчелна клетка и др.) и поради своята гъвкавост, лесно се справят със слягания и “движения” на сградата.


Нека акцентираме върху проблемите, с които продължаваме да се сблъскваме на обектите. Какво се изисква по технология:
1. Равна основа


 • дъсчена обшивка, по възможност водоустойчив шперплат (ОSВ);
 • дъските да не са тези, които сме свалили от кофража;
 • да са с еднаква дебелина;
 • да са равни, а не като дъги за бурета, за да не се получават неравности, които при монтажа на битумните керемиди нарушават естетическия им вид, а създават и напрегнатост на материала;
 • препоръчваме, ако има възможност и желание от страна на инвеститора, дъсчената обшивка да бъде монтирана на “глъб” и “зъб” за по – голяма плътност;
 • фугите при дъсчената обшивка да се разминават.

2. Комини, бордове, стени, вентилационни тръби трябва да са иззидани, монтирана топлоизолацията и направена мазилката, предварително да се пробият всички отвори, предвидени в проекта или в процеса на строителството.
3. С цел предпазване на дъсчената обшивка от атмосферни влияния (дъжд, сняг и др.) и недовършени горепосочени работи, трябва да се монтира на покрива подложна мембрана и след това да се извършат тези работи.
4. Внимание! – Не допускайте заковани летви за ходене по покрива по вече положената мембрана и дори битумни керемиди, защото това компрометира ХИ система.
5. Да се монтират челните дъски на стрехите и предвидената водоотичаща система (седящи улуци, улуци и т.н.). Да се монтират страничните челни дъски на стрехите, които трябва да излизат над повърхността на ската минимум 4 см. При челните дъски или на обшивката на стрехата (сачак) да се оставят отвори за да може да се осигури вентилация на покрива. През летния сезон вентилирания покрив създава по – добри условия в таванските помещения, защото възпрепятства акумулирането на топлина (сх.1 – а,б). През зимата пък позволява постоянна циркулация на въздух между покривната конструкция и битумните керемиди, като по този начин го поддържа сух (сх.2 – а,б). Така създадената вентилационна камера предотвратява образуването на конденз, който е причина за овлажняване и поява на мухъл, плесен по конструкцията и стените, и подобрява топлинните качества на покрива (сх.3 – а,б).
6. Монтаж на покривни прозорци (напр. Зенит Тегола)


 • За тях не е необходимо изграждане на бордове;
 • Отворът (в бетона и дъсчената обшивка) да е с 3-4 см по – голям от съответния размер на прозореца – дължина и височина;
 • Отворът трябва да е с геометрично прави ъгли (90о);
 • Бетоновия изрез в долния край на отвора да е вертикален към пода, а в горния край да е хоризонтален към стените (сх. 4) – това предопределя 10 % повече светлина в помещението;
 • Препоръчва се под покривния прозорец да има отоплително тяло, защото при много ниски температури, ако липсва енергоносител, може да създаде условия за конденз на самия прозорец.


Едва след като е изпълнено всичко това може да започне монтажа на ХИ система от битумни керемиди. Вентилирания покрив, в комбинация със сняг-стопери, предотвратява образуването на ледени висулки по улуците и стрехите и ги предпазва от огъване и деформиране. Препоръчва се монтиране на отоплителна система в улуците за да не може стопения сняг да замръзне и да се образуват ледени тапи във водосточните тръби. Много важно изискване е дървеният материал да е сух, а не в процеса на съсъхване във времето да се свие и да създаде условия за поява на нежелани фуги, които могат да компрометират ХИ.

Разбира се всички тези изисквания не са прищявка на фирмите изпълнителки, а необходимост за един добър и функционален покрив. Условията и критериите за топло- и хидроизолационните системи на скатни и плоски покриви ще бъдат включени в новата наредба и приложения за проектиране и изпълнение, която ще влезе в сила може би до няколко месеца. Това ще допирнесе за толериране на професионализма при проектиране и изпълнение на сгради. Ще се игнорира голяма част от грешките при изпълнение и проектиране на изолационни техники.

Закони Нормативна база Коментари