интериор пространств

Пространството и ние

14.03.2014
арх. Емилия Попова
1312

Даваме ли си сметка, кога се чувстваме добре в едно помещение и кога не? Кое ни потиска и кое ни вдъхновява? В повечето случаи не си задаваме подобни въпроси!

Закони Нормативна база Коментари