отопление

Нуждите ни от електрическа енергия нарастват от ден на ден, а слънчевата енергия вече се превръща в подходящ заместник на енергията, получавана от земни горива.

Биомасата е четвъртият по големина ресурс на планетата след въглищата, петрола, и природният газ.

Модерните коминни системи

15.03.2008
Шийдел Коминни Системи ЕООД
891

Коминът е важна съставна част от всяка отоплителна инсталация.

Тръбни системи за ВиК, отопление и други

15.04.2006
Д-р инж. Иван Иванов
1197

Основното при използване на медни тръби е тръбата да е от рафинирана мед с чистота повече от 99,9% и съдържание на фосфор под 0,04%.

Закони Нормативна база Коментари