компостер

Компостирането е процес на разграждане на органичните отпадъци в присъствие на кислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал подходящ за наторяване на земеделските култури и за възстановяване на почвеното плодородие.

Как да си направим компостер?

15.07.2015
Светлана Жeлева
15621

Между 6 и 12 месеца трябват, за да се получи първия естествен тор за градината

Закони Нормативна база Коментари