ДИДПРОЕКТ

Бизнес адрес

София, бул."Тотлебен"53-55

 

За контакти

Тел.: +359 888 994 447

 

Лице за контакти
арх. Иван Димитров Иванов

Фирмена информация

Повече от 20 години се занимаваме с проучване, архитектурно и инженерно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, метални конструкции, градоустройство, интериор и дизайн.

Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна проектна документация. За качественото изпълнение на проектите извършваме авторски надзор по време на строителството. Оказваме съдействие при изготвянето на тръжната документация, подбора на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици.

ДИДПРОЕКТ работи с висококвалифициран екип от професионалисти, архитекти и инженери с дългогодишен опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежават пълна проектантска правоспособност.

Закони Нормативна база Коментари