Отопление с камина, работеща с топъл въздух

Отоплението на даден обем от жилище или обществена сграда може да се извърши по различни начини
13.11.2010
инж. Анета Велкова
2947
камина, отопление, топъл въздух, горивна камера, въздуховодна
Отопление с камина, работеща с топъл въздух
Източник: Снимки: „Дявач” ООД

Отоплението на даден обем от жилище или обществена сграда може да се извърши по различни начини – с различни отоплителни уреди, но никой от тези начини няма възможността да съчетава топлината и уюта, както това става при отоплението с камини с вградени горивни камери.

Отоплението с открити камини, без горивна камера, не е ефективно и икономически изгодно поради ниския коефициент на полезно действие. Ниската ефективност е заради липсата на организация на горивния процес. Процесът “горене” при откритата камина протича непълно и неконтролируемо, което определя ниската й ефективност.

При изграждане на камини с горивна камера с практически достатъчно висока ефективност може да се осъществи отопление на определен обем. Това отопление може да стане със система, работеща с вода или с топъл въздух.
Отоплението с камини с топъл въздух има както положителни, така и отрицателни страни. Те трябва да се знаят, за да може да се направи правилен избор при всеки конкретен обект.

Положителните страни на въздушното отопление с камина
1. Бързо загряваща отоплителна система, т.е. има малка инертност в сравнение при такава с вода.
2. Инвестицията за изграждане на система с въздух и самата въздуховодна инсталация е с по-малка стойност в сравнение с водна такава.
3. Няма пълна зависимост от наличието на електрическа енергия във всеки момент, т.е. горивната камера може спокойно да работи и в моментите, когато няма ток.
4. Подходяща и безопасна за отопление на вилни жилища и жилища, в които няма постоянно присъствие на хора за поддържане на камината и оттам липса на грижа за предпазване от замръзване.
5. При правилно изпълнение няма никаква опасност от прегряване на камерата, ако се направи спиране на въздушната клапа в някое от отопляваните помещения – отделяната топлина се разпределя в останалите отопляеми помещения.

Недостатъците на въздушното отопление
1. Тъй като ефективно отопление на дадено жилище с камина може да се осъществи само ако във въздуховодната система се монтира вентилатор и при работата му става хомогенизиране на въздуха в целия отопляем обем, тогава може да се получи пренос на миризми от едно помещение в друго. Има възможност топлообменът да се направи така, че въздухът от помещението, в което е камината, да не циркулира в другите помещения, т.е. той да се изолира, но това невинаги е практически възможно да се осъществи.

2. При камина, работеща на топъл въздух, не би могло да се осигури топла вода за кухненската част и за баните, освен ако не се приложи методът водонагряване чрез топлообменен апарат, монтиран на пътя на димните газове. Този метод е приложим обаче при по-голяма номинална условна мощност на камината и при задължително добра тяга на комина. Теоретически, а и потвърдено чрез лабораторни изпитания, е доказано, че температурата на димните газове при горивни камери, работещи на топъл въздух, е в границите на 300-330 С°. При тази температура и при подходящо оразмерен топлообменник може да се получат около 4-5 кВт. условна мощност от монтиран воден топлообменник.

Ако отопляемата площ е на един етаж, но е къща и има подпокривно пространство, въздуховодната инсталация се развива в това пространство. В тавана на съответните помещения и на подходящите места на края на въздуховодния клон се монтират метални регулируеми клапи, през които влиза топлият въздух. Ако отопляемият обем е в апартамент, тогава пътят на въздуховодната система се декорира с елементите на сухото строителство и се образуват “изкуствени трегери“. За ефективното отопление на даден обем голямо значение има разположението на отделните помещения едно спрямо друго, наличието на бетонови стени, трегери, пътят на електрическата инсталация и другите инсталации, с които трябва да се съобрази пътят на въздуховодната инсталация.


Кога се получават затруднения за ефективното отопление на даден обем с камини с топъл въздух?
1. Ако отопляемият обем се състои от много помещения, разположени последователно, и се образува дълъг клон на въздуховодната система. Практически е установено, че при въздуховоден клон с дължина над 13-15 м в последното помещение отоплението е по-слабо в сравнение с помещенията в началото на  въздуховодната система. Мощността на вентилатора се изчислява и трябва да се монтира подходящ по мощност вентилатор.
2. Ако въздуховодната система е с голяма дължина, много разклонения и е изпълнена от въздуховодни тръби с голямо съпротивление (гъвкавите изолирани въздуховоди).
3. При неправилен монтаж, когато не е осигурен правилно топлообменът, т.е. движението и на топлия, и на охладения въздух.

Автор: инж. Анета Велкова
Закони Нормативна база Коментари