Системата на VЕКА SOFTLINE 82

Системата на VЕКА SOFTLINE 82 получи сертификация за стандарта „ пасивна къща” от института по прозоречна техника в Розенхайм (IFT Rosenheim)
15.08.2012
ВЕКА България
831
саниране, пасивна къща, дограма, РvС системи veka, vЕКА softline 82
VЕКА изпита успешно Softline 82 pasiv
Източник: VEKA Bulgaria LTD

Системата на VЕКА SOFTLINE 82  получи сертификация за стандарта „ пасивна къща” от Института по прозоречна техника в Розенхайм (IFT Rosenheim)

Вследствие на растящите цени на енергоносителите и държавната политика за стимулиране на енергоефективното строителство и саниране, строителният бранш отбелязва повишен интерес към принципите на пасивната къща.  Понеже така проектираните сгради са без конвенционални отоплителни инсталации, то сградите се нуждаят от много сериозна изолация и въздухонепропускливост.

Основният принцип на пасивните къщи се основава на запазването на наличната в сградата топлина и използването на всички възможни топлинни източници вътре в нея.

Предвид това се отбелязва постоянен ръст в търсенето на силно изолиращи прозорци и врати. За да даде на клиентите си максимална ситурност и за стандарна „ пасивна къща”, водещият производител на РVС профилни системи VЕКА изпита новата си успешна система SOFTLINE 82  в института по прозоречна техника в Розенхайм (IFT Rosenheim) на базата на съвременните критерии WA -152/2  за съответствие на прозорци, външни врати и фасади на  стандарта „ пасивна къща”.

Критериите за изпитване на международно признатия  акредитиран институт почиват на актуални европейски норми. Наред с оценка на енергийния стантдарт от IFT Rosenheim се правят допълнителни изпитания за функционално съответствие. Към тях спадат изпитвания за устойчивост на пориви от вятър и водонепропускливост, издръжливост на удар и въздухопропускливост. Само по този начин може да се гарантира практически обоснования ефект след монтажа на дограмата.
Убедителни функционални свойства
Сертификатът потвърждава превъзходните изолационни характеристики на  SOFTLINE 82 pasiv. Рамката с един много добър коефицент от  Uf=0,95 W/(m2K) и троен стъклопакет с топъл дистанционер и  коефицент на топлопреминаване Ug=0,6 W/(m2K) постигат изискваните стойности от Uw=0,80 W/(m2K)  за дограмата. При изпитване на изолиращия ефект в монтирано състояние иновативната 82 мм система постига стойност от Uw монтирано=0,84 W/(m2K)  .
Отличните резултати и от допълнително проведените системни изпитания на SOFTLINE 82 потвърждават факта, че клиентите на VЕКА имат на разположение превъзходен продукт и за сегмента строителство по стандарта „пасивна къща”.
SOFTLINE 82 pasiv печели от свойствата и предимствата на основната система. Използването на профили с качество от клас А по RAL предоставя значителни предимства при закрепването на обкова и монажа особено при големите тегла на стъклата, използвани за стандарта „пасивна къща”.
Крайните потребители печелят също не само от отличната фукционалност и икономията на енергия, но и от повишения комфорт вследствие на по-високата температура по вътрешната повърхност на профилите спрямо температурата в помещението.
Без допълнителни инвестиции в производствения процес.
Разликата между SOFTLINE 82 pasiv и базовата система SOFTLINE 82 се основава на използването на алтернативна, термоизолирана стоманена армировка и термично оптимиран кант на стъклопакетите. Благодарение на избрания метод на изпитване и сертификация изборът на нормативно определелия кант е оставен на предпочитанията на производителя.  Могат да се използват всички видове стъклопакети с дистанционери, които според  изискванията по EN ISO 10077-1 могат да се категоризират като  топлотехнически оптимирани, което от своя страна предоставя на архитектите и проектантите възможно най-голяма свобода за планиране.
Допълнителни мероприятия, например използването на вложки или изпълването с пяна не са необходими за подобряване на изолационните свойства.

Още при конципирането проектантите на VЕКА са поставили ударението върху практичните решения за стандарта „ пасивна къща” с много малки промени спрямо базовата система. За производствения процес не са необходими допълнителни машини, поставянето на СЕ маркировката върху елементите става както е обичайно на основата на функционалните показатели.  Така VЕКА с иновативна техника без допълнителни разходи осигури на клиентите си система за стандарта „ пасивна къща” на оснавата на хитовата платформа SOFTLINE 82.

Закони Нормативна база Коментари