Изолиране на басейни

Каква е ролята на изолацията при изграждането на басейни? Интервю с проф. д-р инж. Димитър Назърски Ръководител катедра “Строителни материали и изолации” - УАСГ, София
15.06.2006
Интервюто взе инж. Дияна Кинова
968
хидроизолиране, Басейни, топлоизолиране, грешки, изолации
проф. д-р инж. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ
Източник: сп. “Още за къщата"

Интервю с проф. д-р инж. Димитър Назърски
Ръководител катедра “Строителни материали и изолации” - УАСГ, София
зам.- председател на БАИС

Бихте ли пояснили за нашите читатели каква е ролята на изолациите при изграждането на басейни?
На първо място бих искал да поясня, че когато говорим за хидроизолиране на басейни, те могат да се разглеждат като 3 основни типа. Басейни, изградени в терена, басейни със стоманобетонна носеща конструкция и басейни на покривите на сгради.

Съответно всеки един от тях налага различен начин на хидроизолиране. При първия тип, поради вкопаване на басейна в земята, се налага двойна изолация. Веднъж басейнът трябва да се изолира отвън срещу навлизане на подпочвените води и втори път отвътре срещу изтичане на басейните води към почвата.

Басейните, които са на конструкция, са по-сериозни басейни, обикновено те са и по-големи, докато в терен често се срещат и малки басейнчета. При тях изолацията е само от  вътрешната страна и евентуално когато се появи някакъв проблем той лесно може да се локализира отвън къде е пробивът в изолацията и оттам вече да се вземат съответните мерки.

За басейните на покривите изолацията се прави както при тези на конструкция като особен момент представлява дъното. Понякога погрешно се смята, че дебелината на плочата под басейна трябва да бъде голяма, това довежда до огромна тежест като се прибави и масата на самата вода. Плочата трябва да бъде усилена като подходящ вариант е използването на изделия на база въглеродни нишки във вид на ленти за плочи и за греди или платна с размер 30 или 60 см. При усилване на колони с платна от въглеродни нишки те се бинтоват с тях.

Кои системи за хидроизолиране са препоръчителни при басейните?
По отношение на самите изолационни работи изолационните системи могат да бъдат на база битумни мушами и полимерни фолиа. Такива изолации могат да се правят и отвътре - това е по-старият тип листови изолации, които се правят, безспорно, малко по-лесно отвън. Когато се изолира отвътре с такива листови изолации нещата са по-сложни. Но допреди 15 години се правеха масово точно тези тип изолации, защото фолиото, каквото и да е то, или битумната мушама трябва да се анкерира към стената. В този случай се прави една много тежка система от анкери, след това торкрет, а върху тази изолация с армиран торкрет се монтира облицовката. Затова листовата изолация, въпреки че все още се използва, през последните 15 години се заменя предимно с мазан тип изолация, както външна, така и вътрешна.

Има ли по-лесни и сигурни начини за хидроизолиране на басейните и кои са те?
При мазания тип хидроизолации се използват полиуретанови състави, различни типове силикони, по-малко епоксидни и пластифицирани епоксидни смоли. В случая на такива изолации тя има дебелина от порядъка на 1 мм и може да бъде в желан цвят, в зависимост от предписанията на архитекта. Изолации от такъв тип се нанасят лесно, те са дуракоустойчиви от гледна точка на изпълнение.

Искам специално да обърна внимание, че лепилните състави за облицовката с плочки на басейна не могат да изпълняват ролята на изолация.

А трябва ли при басейните да се използват различен тип водоустойчиви лепила?
Не, не бих казал. При условие че имаме добра изолация тези цимент-полимерни състави са достатъчно водоустойчиви, имат и добра адхезия и не се налага лепилото да бъде по-специално.

А как стои въпросът с фугиращите смеси?
Фугиращите смеси трябва задължително да бъдат не само водоустойчиви, но и мразоустойчиви. Същото нещо важи и за плочките, които се използват за откритите басейни и около тях, обезателно с доказана мразоустойчивост.

Относно топлоизолирането на басейните - препоръчва ли се, в кои случаи е наложително и какви са предимствата му?
Когато басейните са разположени в терена, където е налице контактен топлообмен, е препоръчително да се прави и топлоизолиране, защото така се предотвратява загубата на енергия. При басейните на конструкция също е добре да се топлоизолира, тъй като и там има известни топлинни загуби.

Подходът е същият, както при изолирането на подземните части на сградите. Може да се прави и комбинирана топло- и хидроизолация като се използва полиуретанова пяна. Когато имаме готова външна повърхност на стената върху нея правим хидроизолация със полиуретан, след това напръскваме пяната, тя експандира и с това постигаме топлоизолацията. След това със слой от полиуретан запечатваме пенополиуретановата пяна.Това се налага, защото полиуретановата пяна е пореста и в нея навлиза известно количество вода, независимо че порите са затворени.

Кой са най-често допусканите грешки, къде се допускат те и как можем да ги избегнем?
На първо място още веднъж искам да подчертая, че лепилните смеси не могат да изпълняват ролята на хидроизолатори.

Много важно е басейнът да има правилно оразмерена носеща конструкция. Динамиката на водата също трябва да се взима под внимание в изчисленията и оразмеряването.

Освен това преди десетина години по курортите на Черно море се използваше при строителството на басейни една канадска технология, която се предпочиташе поради лесния принцип за изпълнение и бързината на самото изграждане. Изкопаване, полагане на подложения бетон с армировка по стените и отгоре с торкрет, полага се изолацията отвътре. Връзката на торкрета с бетона не е водоплътна, освен това се получава слягане на дъното.

Друга грешка, която се допуска при басейни, се състои в изпълнението само на вътрешна изолация, което неминуемо води до проблеми с навлизане на подпочвени води в басейна на по-късен етап.

Редно е проектът за басейн да съдържа и част „хидроизолации”, в което да се даде плана на изолационната система, изготвена от проектанта на ниво технически проект, където трябва да бъде изяснен какъв тип изолация да се постави. По този начин се гарантира, че при правилно спазена технология ще се избегнат всякакви грешки.

Автор: Интервюто взе инж. Дияна Кинова
Закони Нормативна база Коментари