Правилата за покривното отводняване

по препоръките на Devorex.
15.07.2008
Деворекс
3441
покрив, отводняване, улуци, тръби, фитинги

Улуците и водосточните тръби не са от най-вълнуващите покупки, които правите за вашата къща, но ако са избрани внимателно и монтирани правилно, те спасяват красивата фасада на сградата от разруха, подземните етажи и мазета от наводняване. При неправилен монтаж, от друга страна, улуците и водосточните тръби ще допринесат за цикличното наводняване на стените и следователно до всички, произлизащи от това проблеми.


Това, което търсим като комбинация при покупка на улуци, тръби и фитинги, е те да бъдат практични и да предпазват стените от стичащата се вода и същевременно да бъдат естетично издържани, за да почератват още повече архитектурните характеристики на сградите. От друга страна, най-често пренебрегваната тема в строителството са водосточните тръби и улуците. Повечето от нас ги пренебрегват до момента, в който фасадата е почти унищожена от водата от ръждата. И когато настъпи моментът на смяна на улуците или покупка на нови повечето от нас се питат как да изберем най-подходящите улуци за вида покрив, за вида постройка. По-надолу сме обсъдили някои важни точки, които трябва да се вземат предвид при избора, монтажа и след това поддръжката на улуците и водосточните тръби.
 За да се избере най-подходящото решение за покривно отводняване на дадена сграда, трябва да се отчетат няколко основни фактора – видът на покривната конструкция, площта на покрива, видът на покривния материал и съвместимостта му с избраните улуци и водосточни тръби, и разбира се, обемът на очакваните валежи. При проектирането на водоотвеждащата система трябва да се търси оптимално разположение на водоприемниците, с което се постига желаната скорост на отводняване.


Не бива да се омаловажават и изискванията за безопасност, и тези за натоварване на покрива, в зависимост от носещата способност на конструкцията. В класическото определение външни покривни отводнителни системи влизат тези, при които, чрез покривните наклони, водата се насочва към улеи (улуци) и водостоци, разположени по контура на сградата, и оттам се отвежда в земята или в събирателна шахта.


Отводняване при различните типове покриви, основни три варианта:

- отводняване с окачени (висящи) улуци - улуците лежат на скоби, които са закрепени към към покривната конструкция посредством скоби за улуци, в които лежат улуците; най-често се използва в частни домове, вили и други;

- отводняване с лежащи улуци - улуците лежат на предварително изградени легла, реализирани по този начин, улуците не се виждат и цялата конструкция изглежда като продължение на стрехата на къщата; при този вариант улуците като такива може и да не са реализирани от твърд материал - метал или ПВЦ, а може и да са реализирани като облицовка от битум или друг непропусклив материал на вече изготвеното легло; най-често се използва при обществени сгради с по-голяма площ, както и при сгради, при които се търси дизайнерски ефект;

- отводняване без улуци - сградите с плосък покрив и борд не се нуждаят от улуци; при тях водосбирането се осъществява посредством хидроизолация на покрива и борда, като те образуват затворен съд, а оттичането се осъществява от барбакани – (фунии), които насочват водата от покрива във водосточните тръби; неприложима при покриви с по-голям наклон и без страничен борд;

- всички горни са от типа - организирано водоотвеждане; при неорганизираното - няма улуци, няма тръби, водата си тече свободно.


 Какви са специфичните особености на отводняване с различни керемиди?
Керемидите за покрива зависят от типа покрив, дори не е задължително да ги има - при плоските покриви няма керемиди, а само изолация. Също така покривната конструкция може да е изработена от гофрирана ламарина или от квадратни каменни плочи - тикли. в случай, че имаме тикли с голям размер - над 40-50 см. на страната улуци не могат да бъдат монтирани и отводняването е неорганизирано (с всички последствия от това - повишено хидростатично налягане в основите, а от там и в цялата сграда).


Когато са използвани тикли с по-малък размер на страната, керамични, битумни, полимерни или бетонни керемиди или гофрирана ламарина, се използват окачени (висящи) улуци; при битумни керемиди, керамични, битумни, полимерни или бетонни керемиди или гофрирана ламарина могат да се използват и лежащи улуци.


В случаите, когато се използват улуци, без значение от кой тип, основното правило е покривната конструкция да навлиза от 1/4 до 1/3 както широчина, така и в дълбочина на профила на улука - това се прави с цел водният поток от покрива да се спира от челото на улука, а в случай на подлизване на вода по ръба на покривното покритие водата да пада отново в улука.


Напоследък се използват и надулучни поли, които са с малка дебелина и навлизат в самия улук, като предотвратяват подлизването както и преминаването на водата над улука. Друга практика при битумните керемиди е самите битумни керемиди да навлизат до допир вътре в улуците.Какви са най-често срещаните грешки при свързване на улуците?
- без значение от типа улуци основна грешка при монтажа на улуците е пренебрегването на дилатационните елементи от системата. Това води до разединяване на елементите от системата, водещо до течове.
- друга грешка е неправилното оразмеряване броя на местата за включване на водосточните тръби към улуците - води до преливане на улуците.
- грешен монтаж спрямо покривната конструкция - водата най-често не влиза в улука и той не върши принципно работата си.
- свързването на различни марки отводнителни системи - невинаги е възможно да се свържат, така че да няма пропускане на вода.

Съвети за правилната профилактика на улуците
Основната профилактика, която се прави, е почистване на канала на улуците и тръбите пролетно или есенно време (преди обилните валежи) от прах, листа или други замърсявания.


Натрупването на замърсяване в канала на улука или тръбите води до намаляване на отводнителния капацитет на цялата система, което може да доведе до преливане на улуците или запушване на тръбите. Запушването от своя страна през зимата може да доведе до задържане на вода в тръбата, замръзване и спукване.


Решение на проблема със замръзването на дъждовната вода през зимата съществува, въпреки че все още е недостатъчното приложимо в България. Става дума за електрическо отопление на улуците и водосточните тръби, с което обледеняването се предотвратява, както и неприятните последици, до които води.


Друго приспособление за поддържане на улуците са решетките за листа, които се поставят върху улука. Въпреки че те не позволяват на листата да попаднат във водосточната тръба, и да я задръстят, ако не се чистят редовно, отново може да се получат неприятни последици. Натрупаните листа и боклуци върху решетка оформят слой, който не позволява на водата от покрива да се бъде отведена чрез улука към водосточната тръба, тя започва да прелива и нанася щети върху фасадата.

Автор: Деворекс
Закони Нормативна база Коментари