ТЕХНОГИПС ЕАД

Бизнес адрес

Офис София – Търговия и Mаркетинг1606 гр. София,ул. "Доспат"

 

За контакти

Тел.: тел.: 02/ 958 22 99

 

Лице за контакти
Вяра Петранова

Фирмена информация

Производство на гипсокартонени плоскости и сухи гипсови смеси.Продуктовата гама обхваща трите основни вида гипсокартонени плоскости - обикновен , влагоустойчив и огнеустойчив.

Заводът ТЕХНОГИПС ЕАД произвежда продукти на основа получения при сероочистване гипс от «ТЕЦ Марица Изток 2». Според официалната информация от 2008 г и 2009 г работят сероочистващите инсталации СОИ 1 и СОИ 2. Те постигат над 94% намаляване на емисиите от серен диоксид на енергоблокове 1 – 4. «ТЕЦ Марица Изток 2» ЕАД притежава Европейски сертификат за управление на околната среда от независимия орган ТЮФ Райнланд.

Закони Нормативна база Коментари