Наградени студенти в конкурс на Баумит.

На 4.04.2013 г. в УАСГ бяха връчени студентските награди от конкурса на Баумит. Седем най-добре представили се в конкурса студенти ще се борят за стипендианти на фирмата.
04.04.2013
Баумит България ЕООД
528
конкурс, Баумит, студенти, топлоизолиране, фасади
Наградени студенти в конкурс на Баумит.
Източник: Баумит България ЕООД

През месец ноември 2012 г. в УАСГ – гр. София бе обявен конкурс за разработване на курсов проект на тема “Топлоизолация на сгради” за студенти III курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, съвместна инициатива на Баумит България ЕООД и катедра  “Строителни материали и изолации”. Целта на конкурса е студентите да бъдат поставени в условия, близки до практиката и да участват в разработването на реални проекти. 

Желаещите да участват в състезанието изготвяха проекта през целия зимен семестър на учебната 2012/2013 година. От Баумит България ЕООД им бяха предоставени  всички необходими технически данни за топлоизолационни системи “Баумит”, а за конкретните решения на зададените им проекти те получиха консултации от преподавателите от катедрата в УАСГ. 

След подробно разглеждане на представените проекти и оценките на преподавателите от УАСГ,  комисията от Баумит България взе решение да раздаде парични награди на стойност 1 750 лв.

С грамота за професионално овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит”  в курсов проект по “Строителни изолации”  и парична награда от 150 лв. се награждават следните студенти:

             име                                 курс        група

 • Кремена Хаджипасева  ІІІ курс 11
 • Пламена Петкова          ІІІ курс 10
 • Венцислав Тепелиев     ІІІ курс   7
 • Дияна Димитрова         ІІІ курс   6
 • Деница Денева             ІІІ курс 10
 • Светослав Стоименов  ІІІ курс   9
 • Стоян Пенев                  ІІІ курс 11

 

С грамота за добре  овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит” в курсов проект по “Строителни изолации”  и парична награда от 100 лв. се награждават следните студенти:

 

             име                               курс      група

 • Ники Колешански           ІІІ курс 3
 • Грета Павлова                ІІІ курс 1
 • Константина Маринска  ІІІ курс 1
 • Гергана Стойнева          ІІІ курс 3
 • Петя Дамянова               ІІІ курс 9
 • Моника Георгиева          ІІІ курс 4

 

Поощрителна награда в размер на 50 лв. се присъди на:

             име                                   курс      група

 • Ивелина Глухчова         ІІІ курс- 6
 • Елис Милкова                 ІІІ курс  6

 

Наградите бяха връчени от инж. Надя Начева - Маркетинг директор и д-р инж. Красимир Делов - Главен технолог на Баумит България на традиционно тържество пред преподавателите от катедра "Строителни материали и изолации".

 

Автор: Баумит България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари