Биомасата - отопление с бъдеще

Поредицата от световни енергийни кризи през 70-те, 80-те години на миналия век и драстичното повишаване на консумацията и цените на енергоносителите в последните години са причина за добиващите популя
15.09.2009
„Биомаса център” Пловдив
567
камъни за градината, водата в градината, ландшафти
Биомасата - отопление с бъдеще
Източник: „Биомаса център” Пловдив

Поредицата от световни енергийни кризи през 70-те и 80-те години на миналия век и драстичното повишаване на консумацията и цените на енергоносителите в последните години са причина за добиващите популярност възобновяеми енергийни източници. Биомасата е алтернатива, която напоследък доби голяма популярност. Дървесното гориво отново навлиза в бита на милиони домакинства.

Процесът на консумиране на фосилни горива е съпроводен с интензивно отделяне на въглероден двуокис CO2 в атмосферата, който причинява така наречения парников ефект. Количеството CO2, което се освобождава при горенето на дървесина, отговаря на онова, което е било усвоено чрез фотосинтеза, докато дървото е растяло. Изчерпването на популярните досега източници на енергия, тяхната висока цена и пагубното им влияние върху околната среда ги прави нежелани и безперспективни. Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху планетата.

Терминът „биомаса“ означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е необходимо изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от хората, живеещи в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия, който им позволява да съчетаят грижата за околната среда с тази за собствения им комфорт.

Най-голям дял - около 65 % от енергията, която използваме в домакинствата си, е предназначена за отоплението на жилищата ни. Възниква въпросът можем ли да получим тези 65 % от източник, който да обединява ниските цени на твърдите горива и лесното регулиране, удобството и високата степен на автоматизация, които предоставят ел.енергията, течните и газообразни горива. Има различни видове биомаса, но тези, които представляват интерес от енергийна гледна точка, са: дървесните пелети, костилките от плодове, дървесните стърготини, дървесен чипс и др.


Източник: „Биомаса център” Пловдив

Дървесните пелети са съставени от нетретирана дървесина, пресована под налягане. Характеристиките на получения продукт са под 10 % влажност, под 0,5 % пепелно съдържание, което е около 5 кг отпадък на тон пелети, с диаметър от 6-8 mm, дължина от 5-40 mm, плътност 650 kg/m3 и калоричност, отговаряща на 5 kWh/kg. Други важни критерии за качеството на пелетите са: възможно най-ниското съдържание на прах, твърдата им гланцирана повърхност, която се получава благодарение на лигнина в дървесината, натуралният дървен материал без никакви добавки. Те са удобни за употреба и могат да се транспортират с пневмотранспорт, а съоръженията, които ги оползотворяват, са напълно автоматични. Освен пелети могат да се изгарят и костилки от плодове - череши, вишни, сини сливи и др.

Другият основен вид гориво са дървесните трески, познати още като енергийни трески. При тях има по-малка предварителна подготовка - машина ги раздробява до съответния размер. Затова не са необходими закрити складови стопанства за съхранението им. Обикновено се складират на купчини по 8 м, лятото изсъхват и след това се превозват до мястото, където се оползотворяват. Изгодно е енергийните трески да бъдат добивани в близост до мястото, където ще бъдат оползотворявани. Плюсът е, че дървесните трески са с 50 % по-евтини от пелетите, но за тях е необходимо отделянето на по-голямо складово пространство за съхранението им. Това, което трябва да знае клиентът, е, че е необходимо специално помещение, където да се съхранява горивото. В архитектурните проекти рядко има място за подобно съоръжение, а то трябва да се заложи още при създаването на проекта на къщата.

Човечеството е преминало през няколко етапа на развитие на отоплителните уреди, оползотворяващи биомаса. Примитивното открито огнище от зората на цивилизацията бива изместено от затворени пещи, които осигуряват повишена ефективност и по-добра защита от пожар. Въпреки своите недостатъци, откритият тип огнища продължава да съществува, представляван най-вече от камините, главно поради уюта и романтиката, които те внасят в жилището.

Съвременните автоматизирани отоплителни уреди, оползотворяващи биомаса, ни предлагат този уют, съчетан с висока ефективност и намалена до минимум ангажираност по отоплителната инсталация. Тези съоръжения достигат изключително висок коефициент на полезно действие – КПД, до 95 %, чрез точно дозиране на подаваното гориво и въздух, което е непостижимо за никой друг котел на твърдо гориво. Днес разполагаме с високотехнологични отоплителни уреди, предоставящи ни отоплителна инсталация изцяло под наш контрол. Развитието на биоотоплението в световен мащаб е довело до появата на котли, при които обслужването се изразява в профилирането им от специалист веднъж годишно.

Можем да разделим съоръженията, оползотворяващи биомаса, условно на три - пелетни горелки, котли и пелетни камини.
Първите са идеалното решение за преустройство на вече съществуваща инсталация с котел на твърдо гориво. Позволяват преминаването от котелно, нуждаещо се от наблюдението през няколко часа, до такова, което трябва да се контролира няколко пъти седмично - пестят време и средства. Източник: „Биомаса център” Пловдив

В „Биомаса център” Пловдив ще откриете усъвършенствани котли, които можем да определим като технология на бъдещето. Има съоръжения, които могат да покриват 100% нуждите на еднофамилна къща, голяма жилищна сграда или предприятие. Може да се ползва пневмотранспорт, чрез който да бъдат преодолени структурните бариери между котелното и хранилището. Пелетните и чипсовите котли разполагат с вградена ламбда сонда, регулираща качеството на горивния процес чрез количеството на подавания въздух, гарантирайки по този начин постоянното 95 % КПД на котела. Тази единствена по рода си ефективност спомага за намаляването на разхода на гориво и е с ниски емисии на CO2.

Това е уред с оптимално работеща технология, която не само ще ви осигури необходимата енергия за отопление, но е снабден с напълно автоматична система за запалване, подаване на гориво, почистване. Пелетните камини ни дават красотата на живия пламък, съчетана със спокойствието и чистотата от автоматизирания процес. Те са разработени до степен, позволяваща дистанционно управление, вграждане на GSM модем и подаване на гласови команди и можете да запалите камината си, докато лежите на дивана или вечеряте. Освен това работят с КПД до 90 % - нещо недостижимо за обикновените камини на твърдо гориво. В България, поради географското й положение и редица други природни фактори, именно биомасата има най-голям енергиен потенциал в сравнение с всички други енергийни източници. Страната ни е разположена върху 11,1 млн. хектара, горите покриват над 35 % от тази площ. Отпадъчната биомаса възлиза на над 100 млн. тона (към 1997 г.), тенденцията е това количество да се увеличава. Дървесно-отпадъчните ресурси от мебелната промишленост (без да се включват ресурсите от дърводобивната и дървопреработвателната индустрии) възлизат на близо 200 хил. m³ годишно (по данни от 1999 г.). И това е само част от суровината, която можем да използваме за покриване на енергийните си нужди!

Когато едно домакинство или фирма избере такова отопление, това е избор, който съчетава опазване на околната среда, комфорт, достъпна цена и модерна отоплителна техника. Това е алтернатива, която връща баланса в природата и осигурява комфорт.

Автор: „Биомаса център” Пловдив
Закони Нормативна база Коментари