енергийна ефективнос

И в новата концепция, с променения дизайн и архитектура, клиентите ще открият това, което е най-характерно за Lidl – оптимално съотношение качество-цена.

20 млн. евро ще бъдат предостaвени на българските домакинства в рамките на Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома.

За да се отговори на бързото технологично развитие, до 5 г. трябва да се въведе нова и по-строга скала от А до G, указваща енергийната ефективност на домашните уреди.

БАИС дарява „РЪКОВОДСТВО ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ“ на всички специалисти, участници в процеса на енергийно ефективното обновяване на сгради

Около 40% от енергията, която се използва в страните от ЕС, се употребява в сградите. В същото време около 40 до 45% от топлината в жилищата се губи през прозорците.

София отново ще се превърне в зелената столица на България от 5-ти до 7-ми април.

Новата помпа ALPHA2 Model D с 5+2 години гаранция

15.09.2015
Грундфос България
1075

Подобрената нова малка циркулационна помпа ALPHA2 предлага ненадмината енергийна ефективност.

Тематични аспекти за изграждане и реновиране на сгради и жилищни райони. Организатор: Via Expo, 11-12 март 2015, София

Закони Нормативна база Коментари