Фасадната топлоизолация

За необходимостта от комплексна система
15.11.2005
инж. Павел Павлов
592
топлоизолиране, защита на фасадата, лепилна смес, дюбели за закрепване
Източник: Максит България

История

Масовото изолиране на сградите с топлоизолационни плочи е сравнително нов момент в строителния процес в България. То се прояви ярко в последните 2-3 години, въпреки, че усилията за популяризирането му започнаха преди около 10 години.

Пълното име на съвкупността от продукти, които се полагат зa топлоизолиране на сградите е Външна Комплексна ТоплоИзолационна Система (ВКТИС).

Историята на ВКТИС започва преди близо половин век в страните от централна Европа – Германия, Австрия, Швейцария. Появата и развитието й е било продиктувано от същите фактори, които я правят актуална и днес – топлоизолиране, намаляване на загубите на енергия, намаляване на разходите за отопление и охлаждане. До наши дни ситемата се е развила в много посоки, като днес могат да се срещнат разновидности с различни по вид топлоизолационни плочи, крепежи, лепила и шпакловки. И до сега най-голям опит в областта имат фирмите от гореизброените държави и всички новости в България идват от там.

Развитието през годините на ВКТИС извиква нуждата и от организации на производители, доставчици и изпълнители, които да популяризират системите и регулират и контролират процесите в този сектор. У нас такава организация е Българската Асоциация за Изолации в Строителството (БАИС).

Нуждата и мястото
Нуждата от топлоизолационна система е безспорна и осъзната не само от всички в строителния бранш в България, но и от държавата и всички собственици на жилища. Едва ли щеше да има такъв бум в развитието на сектора, дъжавни помощи и многомилионни проекти с чуждестранно финансиране ако не бе така. Все пак да откроим основните предимства на ВКТИС:

-    подобрена топло и шумоизолация;
-    пожарозащита;
-    намаляване разходите за отопление и охлаждане;
-    екологичен ефект – намаляване на вредните емисии
    от СО2 в природата;
-    съхраняване на конструкцията на сградата;
-    защита на фасадата от атмосферните условия;
-    подобрен вътрешен климат;
-    безкрайни възможности за дизайн за фасадата и т.н.

Във връзка със споменатото по-горе следва да уточним едно – мястото на комплексната топлоизолационна система, както става ясно и от пълното й име, е от външната страна на стената. Само там тя може да прояви своите свойства и да донесе всички ползи на собствениците си. Единствено и само там точката на кондензация на водните пари остава извън стената. С топлоизолация поставена между две тухли или от вътрешната страна на стената топлинните мостове остават, в стената има големи температурни амплитуди и фасадата е незащитена. На фасадата, за разлика от вътрешната стена, топлоизолационната система не намалява обитаемите пространства.

Елементи

   


Всяка една ВКТИС се състои от следните елементи:


1. Цокълен профил с принадлежностите му –  дюбели, свръзки и подложки.
Ролята на цокълния профил е да даде началното ниво на системата, да хоризонтира първия ред, а също да оформи и долния край на системата.

2. Лепилна смес
Лепилните смеси са в две разновидности – на минерална основа (вароциментови) и пастообразни. В нашата страна масово разпространени са вароциментовите лепила. Те са специално разработени за залепване на EPS, XPS и минерална вата към различни минерални основи. В зависимост от равността на основата се използват два метода на нанасяне на лепилото върху топлоизолационните плочи: „на гребен” - по цялата плоча и „на топки” - като се полага ивица от лепилото по всички краища на плочата, както и няколко топки в средата. Вторият метод се използва за коригиране на неравности по основата до 2 см. При по-големи такива се изисква полагане на изравнителна хастарна мазилка.

Основна грешка при лепенето на топлоизолационните плочи с цел поевтиняване е използването на лепила за керамика. Въпреки сходната си природа не трябва да се  забравя, че лепилата за ВКТИС са създадени за сцепление с мека основа като EPS, а тези за керамика – за далеч по-твърдите керамични или каменни повърхности. В тази връзка се поставя под въпрос дълготрайната ефективна работа на тези лепила в топлоизолацоните системи.3. Топлоизолационни плочи
Топлоизолационните плочи, които могат да се използват в топлоизолационни системи са три – експандиран полистирол (EPS), минерална вата и корк (последните все още непознати за България).
Фасадният експандиран полистирол, наричан още „стиропор” (“Styropor” е запазена търговска марка на BASF) следва да покрива няколко показателя, основните сред които:

-    плътност – не по-малко от 15 кг/м3 и до 30 кг/м3;
-    устойчивост на дифузия на водните пари m – от 20 до 40;
-    паропропускливост д – 0.015 до 0.030 mg/(Pa•h•m);
-    коефициент на топлопроводимост l - 0.040 до 0.035 W/mK
    в зависимост от плътността;
-    клас на горимост – Евроклас Е или В 1 по немския стандарт,
    който е по-известен у нас и др.

От особено значение за добрите качества на фасадния полистирол е неговото узряване (отлежаване). Процесът изисква съхранение на материала в складови помещения за около 4 седмици след производството и преди разрязване. За съжаление, по мои лични наблюдения и събрана информация по време на Българска Строителна Седмица 2005, поради ограничени складови площи и динамиката на пазара, някои български производители не спазват този срок.

Най-честите последици от неотлежаването, съответно неизсъхването на експандирания полистирол е деформирането му както преди, така и след полагането му на фасадата. Фасадният полистирол следва да има на опаковката си както обозначение за приложението му, така и някои технически данни, по които всеки може да се ориентира за закупения продукт.

    

4. Дюбели за закрепване
Дюбелите са неотменна част от ВКТИС. Стандартно се използват 6 броя дюбели за м2, а по крйните ъгли на сградата и по 7-8 бр/м2. Те служат за допълнително прикрепване на топлоизолационните плочи към стената и укрепване на връзката, създадена от лепилната смес. Видът на използваните дюбели зависи най-малко от две предпоставки – вид на основа и вид на топлоизолационната плоча. Използват се универсални дюбели, дюбели за газобетон, за кухи тухли, с пластмасов или метален пирон, набивни или навивни. С изключение на бетоновите плочи и колони е препоръчително да се използват дюбели с широка глава (диаметър 6 см), за да могат успешно да захванат ръбовете на три топлоизолационни плочи.

  

5. Шпакловъчна смес
Шпакловъчната смес служи за предпазване на топлоизолационния материал от механични повреди и атмосферни влияния, както и от слънчевата радиация. Полага се в два слоя по около 2 мм всеки в системите с EPS, като между тях се вгражда армиращата мрежа. В системите с минерална вата се изисква по-голяма дебелина на шпакловъчния слой.

Масова грешка при шпакловането нa ВКТИС е използването на лепила за лепене на топлоизолационни плочи, а още по-лошо – лепила за керамика. Проблемите се проявяват най-често в напукване, тъй като тези лепила не са еластични и не са пригодени за такива дебелини.

Една от масово разпространените заблуди е, че шпакловката трябва да е възможно най-ситна за максимално заглаждане на повърхостта. В случаите с крайно финишно покритие боя – може би. Тенденцията в Централна Европа и скандинавските страни, обаче, е работа с по едри шпакловки, особено при системите с вата и при финишно покритие мазилка.

6. Армираща алкалоустойчива стъклофибърна мрежа над 145 гр/м2
Името на продукта говори както за качествата му, така и за предназначението му. Армираща, защото е разположена между два слоя лепило, намалява напреженията, които се появяват в шпакловъчния слой. Алкалоустойчива, за да устоява на влиянието на вароциментовия състав на шпакловъчния материал. Стандартно между 145 и 160 гр/м2, тъй като направените изчисления показват, че това са приложимите плътности за фасадни топлоизолационни системи.

Най-честите грешки при полагането й са недостатъчното застъпване между отделните парчета (мин. 10 см), не вграждането й между два слоя лепило, както и цялостната й липса.

   


7. Ъглови и уплътнителни профили
При полагане на ВКТИС се използват няколко вида профили по различните елементи на фасадата – ъглов профил с мрежа, водооткапващ ъглов профил, профил за делатационна фуга, самозалепващ профил за прозорци и врати, а също така и уплътнителна лента. Тяхната роля е правилното оформяне на ъглите, предотвратяване стичане на вода по фасадата и еластично уплътняване на връзките с големи напрежения.

8. Грунд
Грундът в системата има за задача да уеднакви попиваемостта на основата и да даде връзката между вароциментовата шпакловка и последващото покритие. Неизползването му често води до опетняване на фасадите, поради неравномерно изсъхване, както и до прекалено бързо изсъхване на положените мазилки и силно намаляване на времето за тяхното структуриране.

9. Боя или мазилка
Изборът боя или мазилка е строго индивидуален и в повечето случаи зависи от естетическите изисквания на собственика на сградата. На пазара се срещат както гладки, така и релефни бои, а също и мазилки в три структури – влачена, пердашена и със свободна структура (maxit ip artista Modelierputz). По-рядко, но се срещат и фасади, оформени със структуриращи валяци, както и такива с декоративна керамика, имитираща тухлена заидария.

Наименованието „минерална мазилка”, което дефинира всичко цветно на фасадата не е съвсем коректно. Минерални мазилки са само сухите благородни мазилки и силикатните мазилки. Но съществуват още и полимерни и силиконови мазилки, както и някои междинни варианти. Изборът за това кой продукт да се положи при всяка конкретна топлоизолационна система не се основава само на доброто звучене на определения клас, но най-вече на вида на използваните топлоизолационни плочи и техните свойства на паропропускане. Общоприето е, че при системи с EPS могат да се използват всички видове мазилки, а при тези с вата има ограничение за полимерните мазилки поради големите различия в паропропускливостта (наричана още „дишане”) на двата материала.

Тук следва да се обърне внимание и на факта, че ярките, наситените и тъмните цветове не са подходящи за финиш на ВКТИС. Основният проблем идва от прегряването на фасадата в горещите и слънчеви летни дни и големите температурни натоварвания на мазилката и шпакловъчния слой под нея. В тази връзка се препоръчва избор на цветове с коефициент на светлоотразяване не по-малък от 40.


Система или отделни материали

Един от най-честите въпроси, които потребителите си задават е „Дали да си купя система или отделни материали от няколко доставчика?” Отговорите и тезите са най-различни, но ето няколко мисли по въпроса.

Когато елементите са събрани от различни фирми производители, не е тествана тяхната сходимост при съвместната им работа и не са доказали ефективното си действие, подложени продължително време на външни условия. Не винаги те са маркирани и етикирани по правилния начин, даващ пълна иформация за техните качества и приложение.

ВКТИС не е просто сбор от материали. Тя е съвкупност от качествени, изпитани и работещи заедно елементи, предоставени от един производител (доставчик), както и множество допълнителни ползи, които потребителят получава. Ползването на система пести време – всички елементи се предоставят от един доставчик, финансовите взаимоотношения също се опростяват – те са с един контрагент.

Една система може лесно да се познае по външния вид на материалите - търговската марка на производителя (доставчика) стои на всеки един продукт – от дюбела до кофата с мазилката. И това не е просто брандиране на отделни продукти. Това е начинът, по който производителят заявява „ Това са истинските качествени фасадни материали и аз гарантирам с името си за това”.

Истинската ВКТИС се придружава от ръководство за полагане, в което производителят (доставчикът) е описал изискванията за правилно полагане на системата. Доставчикът на една система предоставя и детайлите за нейното изпълнение. Обикновено доставчиците на ВКТИС имат инструктори, които показват изпълнението на отделните процеси и обучават изпълнителите. Всеки от продуктите притежава изискваните от закона разрешения за влагане в строителството.

 

Автор: инж. Павел Павлов
Закони Нормативна база Коментари