терасиране

Терасирането е съществен елемент от процеса по вертикалното планиране на даден терен.

Закони Нормативна база Коментари