термопомпи

Български конструктори с обединени усилия създадоха нов тип слънчев колектор за топла вода, различен от съществуващите плоски, селективни и вакуумно-тръбни.

Закони Нормативна база Коментари