Перперикон

Перперикон се намира в Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния Кърджали.
15.11.2006
Още за къщата
657
Перперикон
Източник: Още за къщата, фотограф: Димитър Шиклев

Перперикон се намира в Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния Кърджали. Издигащ се на височина 470 м, в подножието  му се намира с. Горна Крепост, а край него преминава златоносната река Перперешка. Благодатната речна долина е създавала великолепни условия за живот още от дълбока древност. О тази причина тя е осеяна с десетки археологически обекти о т различни епохи.
 


Хилядолетия назад Перперикон е представлявал огромен скален масив без растителност по него. Това привлякло там хората, които в последствие издигнали в култ грандиозните канари.
 

 Източните Родопи са считани за най-богатата на Балкaнския полуостров зона с мегалитни паметници от тракийско време.  Тези монументални съоръжения впечатляват с мащабите си и са неделима част от тракийската култура. Повечето от тях датират от I-вото хилядолетие Пр.Хр. , но напоследък се счита за достоверна по- ранна хронология на комплексите- още от края на бронзовата епоха, 18-12 в пр..хр. Изключително ценни паметници на мегалитната култура са скалните гробници , които за съжаление са ограбени още в древността.
 

 


За разлика от другите арехеологически паметници скалните ниши се срещат единствено и само в Източните Родопи. Така появата на най-големия мегалит Перперикон е съвсем закономерна. Дворецът и останалите сгради удивляват със съвършенството си.

 


Минавайки през направени преди хилядолетия врати; стъпвайки върху прагове, носещи отпечатъка на историята; ходейки по стълбища и тайнствени коридори с каменни поставки за осветяващите пътя факли, човек неминуемо изпитва благоговение.
 

 


Още едно архитектурно съоръжение характеризира забележителните строителни умения на създателите на Перперикон – необходимостта от отвеждането на дъждовната вода от подовите повърхности.  Канализационната система се е усъвършенствала, за да достигне финален вид в римската епоха. Под тухлените подове на всяко помещение са прокарани канали, по които с е оттича дъждовната вода.  Каналите минават през отвори в праговете на вратите и се вливат в по-големи канализационни съоръжения, издялани на улиците.
Снабдяването с питейна вода е друго много важно постижение. Предполага се, че е съществувала изградена водопроводна система с тръби. Свидетелство за това е и откритата на 2 км от Перперикон  антична чешма, където водата достигала чрез глинени тръби. Оттам чрез метален чучур, вграден в оформен каменен постамент, тя се е вливала в три свързани помежду си каменни корита.
 


Водоснабдяването на високопланиските крепости е представлявало сериозен проблем. За целта са били строени огромни цистерни, издялани в скалите или иззидани от камък и тухла. Досега на Перперикон са открити две такива водохранилища, които са и най-големите от този вид в Родопите. Те са изцяло издълбани в камъка и с идеално обработени гладки стени. Подобно съоръжение с внушителни размери 12х5м при дълбочина 6м се намира в Акропола.  Вече столетие археолозите търсят прочутото в древността светилище с прорицалище на бог Дионис. Смята се, че неговото намиране ще се равнява по стойност с откриването на Троя и Микена. Сведенията за него са оскъдни и със сигурност се знае единствено, че храмът е бил в Свещената планина – Родопите. Култът към бог Дионис е бил една от характерните особености на Родопите. Другата е добивът на злато сребро, на които древната планина е изключително богата. Един от най-големите рудници в античния свят се е намирал само на 2 км от Перперикон, до днешното село Стремци. През десетината запазени входа са достъпни и до днес повече от 500м галерии.

 

+9
Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари