вентилация с рекуперация

В условията на съвременното строителство, поддържането на важните санитарно-хигиенни параметри на въздуха е трудно постижимо без използване на контролирана (механична) вентилация.

По данни от различни проучвания въздухът в помещенията е до 5 пъти по-замърсен от въздуха на открито.

Закони Нормативна база Коментари