Терасиране на стръмни терени на къщи

Терасирането е съществен елемент от процеса по вертикалното планиране на даден терен.
15.06.2016
Румяна Бoнева
18281
двор, геотекстил, Габиони, подпорни стени, терасиране
Монолитна бетонна конструкция
Източник: www.richardathome.com

Релефът на местността до голяма степен определя оформлението на дворното пространство. Денивелацията при стръмни терени като планински склонове и речни брегове в повечето случаи налага оформянето на двора в няколко хоризонтални площадки, или т.нар. „тераси“.

Терасирането е съществен елемент от процеса по вертикалното планиране на даден терен. Една от основните функции на терасите е да уеднакви площи с големи височинни разлики, като едновременно с това спомага за по-лесното озеленяване с разнообразна растителност. Тераските могат да създадат красиви мини градини и да облагородят цялостния изглед на имота.

Изграждането им предотвратява образуването на ерозионни процеси при стръмни пространства, разпределяйки естествения наклон на местността в няколко полегати области, които лесно абсорбират влагата и я преразпределят равномерно. При големи неизползвани имоти, терасите са своеобразен метод за контролиране на дъждовните води, като благоприятстват по-нататъшното развитие на участъка.


Каменните стени се зидат под наклон  www.treetopsinc.com

Начини за изграждане на терасите

Най-лесният начин за обособяването на подобни зони в дворното пространство е чрез изкопи и насипи. Този метод е сравнително бърз за изпълнение, а и доста ефективен, като едновременно с това ще ни спести и средства. Височината на терасите се определя съобразно съответния наклон на местността и нивата на терасите. По правило се оформят с височина, която да обособява средни по големина зони помежду им. Броят на терасите зависи от степента на наклона и дължината на самия имот. Когато наклонът на терена е много голям, това ще доведе и до по-големи разлики в нивата на терасите и значително ще оскъпи проекта. Изграждането на терасните легла трябва да започне от долната част на имота.


Подпорни стени от дялан камък  www.floridabrickpavers.com

Подпорни стени
Друг често срещан метод е изграждането на подпорни стени или това са разположени напречно на склона вертикални конструкции, които поддържат почвените легла и предпазват терена от свличане. Ширината на подпорната стена при основата е правопропорционална на нейната височина. При глинести почви съотношението е 1:4, при песъчливи и влажни – 1:2. Височината зависи от разликата в нивата на терасите.

Подпорните стени могат да се изпълнят с функционално или декоративно предназначение – за красиво очертание на градинското барбекю или детския кът. Трябва да сме сигурни за здравината и качеството на материалите, които използваме при градежа, така че да се гарантира устойчивостта на солидната структура при екстремни атмосферни условия. Основата на подпорната стена е от изключителна важност. Липсата на основа рано или късно ще доведе до напуквания и деформация и стената ще бъде застрашена от приплъзване към склона. В основата на всяка стена трябва да се положи легло от пясък и чакъл, което не само ще спомогне за нивелацията на конструкцията, но и ще действа като дренаж. Правилно изградените основи трябва да бъдат добре закотвени в земята, така че при големи температурни разлики, силни бури и поледици да останат стабилни и да не поддадат.

При изграждането на подпорни стени най-често се използват природни материали като дърво и камък. Ефективно решение са също така и бетонните плочи, тухли и други своеобразни зидарски материали.
Камък – подпорните стени от камък се изграждат посредством „суха“ зидария, като фугите между тях се оставят празни или се запълват с пръст. В последствие може да си направим “жива” стена, като засадим различни растения в тях или предврарително смесим пръстта със семена. Използват се естествени дялани, цепени или речни камъни. Природният им чар и характерната им здравина създават приятен естетически ефект на дворното пространство. Градежът се извършва с малък наклон /до 10°/ откъм страната на горната тераса, което гарантира по-голямата им устойчивост. Изпълнението на подобен проект обаче, е свързано с повече разходи, предвид стойността на естественият камък.
Нестандартна визия с отлят бетон  www.svouimirukami.ru

Тухли и бетон – ако изберем да конструираме подпорната стена с тухли, те трябва да бъдат добре изпечени и плътни. За разлика от каменните стени, тук зидарията се извършва строго вертикално. При изграждането на монолитни конструкции от бетон, е необходим кофраж, но може също така и да се направят от бетонни блокове.


Дървото придава уют и топлина  www.poperemodeling.com

Дърво -  обработеното или необработено дърво е може би най-евтиният вариант. Дървото придава топлина и чар и отлично се съчетава с разнообразни декоративни храсти и цветя. Трябва да сме наясно обаче, че така построената стена не е достатъчно надеждна в дългосрочен план, поради съприкосновението с влагата в почвата. Ето защо при изграждането е добре да си послужим с хидроизолационни материали.
Габионите - все по-често използвани конструкции  www.zaborov.spb.ru

Конструкции от габиони
Конструкциите от габиони са все по-често използван метод за обособяването на тераси при стръмни терени, тъй като осигуряват стабилна подкрепа на терасните легла и придават дизайнерска завършеност на пространството. Габионите са монолитни конструкции от елементи, изработени от поцинкована телена мрежа и запълнени с разнообразни природни материали. Или с други думи можем да си ги представим като клетки с пълнеж.
Тераси от габиони    www.pinterest.com

Въпреки солидната си структура те са гъвкави и адаптивни и позволяват изпълнението на сложни пространствени решения. Декоративната им функция предоставя както традиционни, така и нестандартни идеи за декорация. В повечето случаи пълнежът на клетките е каменен материал, но е възможно за тази цел да се използват дърво, тухли или рециклирани материали. Демонтирането им е лесно и екологично чисто, а теглото им е значително по-малко от това на бетонните стени, което е важно преимущество при строителството в стръмен участък.
Една от основните ползи от употребата на габиони е антикорозионната защита на телената мрежа. В зависимост от използаните материали при изработката, габионите предотвратяват ерозионните процеси и поддържат устойчивия вид на фасадата.

Геопластика 
Геопластиката е ландшафтно-архитектурен елемент, който спомага за преодоляване на различни височинни разлики и служи за разнообразяване на релефа на даден терен. Много често се употребява с чисто декоративен замисъл при отглеждането на различни растения. При изработването на геопластика се използват остатъчни материали от изкопни дейности. В този смисъл, освен оформянето на ефектни екстериорни решения, геопластиката представлява форма на екологичен ландшафтен дизайн, който съкращава необходимостта от допълнителни ресурси и щади околната среда. Проектирането и изработката на тези елементи е прецизна операция, с цел да се избегнат неприятни последици като свличане на материала, ерозионни процеси и неугледен вид на дворното пространство.
Терасирането поразително обогатява ландшафта     www.agravista.com

Геосинтетични материали
Употребата на геосинтетични материали намира широко приложение в укрепването и озеленяването на склонови участъци. Това са група продукти, съставени от синтетични и природни полимери, сред които геотекстил, геомрежи, геоклетки и др.
Геотекстилите са изработени от полиестерни или полипропиленови влакна и се характеризират с висока физикомеханична устойчивост. Подразделят се на два основни вида – тъкани и нетъкани геотекстили, като и двата вида имат функционално предназначение при укрепването на откоси и склонове. Основните им функции се изразяват в осигуряване на допълнителна якост на почвата и събиране и отвеждане на подпочвените води. Геотекстилът спомага за стабилното задържане на почвените частици, като възпрепятства изместването им под действието на обилни валежи и мощно водоотичане.

Геомрежите се използват при изгражане на подпорни стени с различна височина и наклон. Представляват структура от взаимосвързани пластмасови ленти с полимерно покритие и са отлично средство срещу образуването на ерозия при откоси и наклони. Монтажът се извършва лесно, като след това отворите се запълват с пясък или чакъл. Материалът допринася за равномерно разпределяне на натоварването на почвения слой и е безопасен за околната среда. За да се постигне ефектен естетичен вид могат допълнително да се засеят с разнообразна тревна растителност. При армиране на склонове георешетките се комбинират с двойно усукани мрежи от системите Terramesh®.

Широко използвани за укрепването и озеленяването на наклонени терени са т.нар. биомати. Представляват биоразградими материали на основата на слама и кокос, които зищитават почвата от ерозия и спомагат за възстановяването на нарушения в ландшафта. Биоматите се произвеждат по специална технология и се разграждат по естествен път. Едно от важните им преимущества е, че са незабележими и подпомагат бързото развитие на растителноста.

Архитектурното планиране на всички тези способи в процеса на терасиране е ключов фактор. Много често погрешната планировка по отношение на подпорни стени или габиони може да разруши адаптациата между почва и растителност и да доведе до свличания, ерозия и загуба на значителни средства и време за изпълнение. 

Автор: Румяна Бoнева
Закони Нормативна база Коментари