съвременна кухня

С усещане за свобода

15.12.2009
доц. Христо Бояджиев
1179

Днес при съвременните кухни се наблюдава едно голямо разнообразие на нестандартни решения.

Закони Нормативна база Коментари