Обновената сграда - малко архитектурно бижу

Или как обикновеното обновяване може да превърне панелната соцсграда в луксозен имот с нискоенергийно и дори с нулево потребление на енергия.
15.07.2013
сп. Още за къщата
1474
обновена сграда, типови проекти, панелни сгради, безвъзмездната помощ, столична община
Панелните сгради с близко до нулево потребление на енергия – Мит или реалност
Източник: арх. Николай Гълъбов

Или как обикновеното обновяване може да превърне панелната соцсграда в  луксозен  имот с нискоенергийно и дори с нулево потребление на енергия.
На базата на Обществена поръчка на Столична община: „Типови проекти за рехабилитация и саниране на ЕПЖС” проектантите екипи са изработили различни проекти за отделните типови панелни сгради, които ще ви представим в поредица статии .
Проектното решение е изготвено въз основа на предоставената документация от Столична община за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и представлява типово проектно  решение , целящо да предостави рационална и ефективна методология за решаване на проблемите при обновяването на панелните сгради, чрез иновативни,  икономически обосновани и устойчиви решения.  Осигуряващи гъвкавост и отговарящи на конкретните нужди на живущите, чрез прилагане опита на развитите страни.   
Проектът дава възможност за:

 • По-добра функционалност на собствеността, както и за повишаване пазарната стойност на обновените сгради и апартаменти.
 • Повишаване на енергийната ефективност и предпазване на околната среда, чрез балансиран, цялостен подход и създаване на по-добър комфорт на обитаване. 
 • Допълнително изграждане, което би подпомогнало финансирането на обновяването.
 • Обновен жизнен цикъл на сградите и на инсталационните системи.
 • Повишена сигурност и безопасност на обитаване и предпоставки за по-добър стандарт на живот.  Подобрена достъпност на  средата.  
 • Модулното изпълнение на външната обвивка е не само в „духа“ на концепцията на панелните сгради, но и дава възможност за ефективно конструктивното укрепване по фасада, ако се налага.  Дава възможност за запазване на съществуващите качествените подобрения, увеличаване на ефективността им като същевременно се унифицира естетически фасадата. 
 • По-добър, вдъхновяващ външен вид, осъвременяване и създаване предпоставки за подобряване благосъстоянието на живущите.


Архитектурни решения

Проектът редвижда демонтиране на съществуващата покривна система и заменянето и с нова, отговаряща на изискванията за пасивен дизайн. Недостатъчната жилищна площ е фактор принуждаващ собствениците масово да сменят предназначението на балконските площи. За да се отговори на техните потребности, се предлага в типовото решение, балконските пространства да бъдат естетично и обмислено приобщени към жилищната площ на сградите. 

По балконите по Южната фасада се монтира окачена фасадна система с брюстунги и дограма.  Дограмата на жилищните помещения по южна фасада към балкон се запазва като топлоизолирания балкон се превръща в „Зимна градина“ без собствено отоплително тяло. 

По фасадите се обособяват специални локации за монтиране на климатиците.  На определени места се монтират допълнителни предварително произведени от метална конструкция поставки (балкони) за монтаж на външното тяло на климатици/ климатик.  Тези конструкции са предвидени да може да се излиза на тях и да са с решетъчен парапет, за да не възпрепятстват вентилация, но да прикриват модела и цвета на инсталацията зад тях.  Те ще представляват и естетичен акцент на фасадата на обновената сграда.  В близост до тях се проектира водосточна тръба за отвеждане на конденза.

Подменя се цялостно дограмата на стълбищната клетка с нова алуминиева с прекъснат термомост, като се запазват изискуемата от закона осветеност.
При входното пространство се подменя външната дограма в която се вграждат пощенските кутии даващи възможност за поставяне на поща без влизане във входно антре.  Създава се нова домофонна система, която ще  предоставя възможност за видео контрол при желание на конкретната етажна собственост.  Сензори ще контролират осветлението.

Типовият проект ще осигурява достъпна среда за хората с увреждания.  Ще бъде изградена рампа пред входно пространство.  Асансьорната уредба, кабината, вратите, контрола ще бъдат напълно осъвременени и максимално съобразени с нуждите на хората с увреждания .   
Запазва се системата отвеждането на дъждовните води да е външно от сградата с водосточни тръби инсталирани зад новата фасада.
Конструктивни решения
Препоръчва се фасадата да се почисти и да се обработят с еластични, дълготрайни уплътнителни материали фугите с удължени гаранции предоставяни от производител и изпълнител . Преди изпълнението на обновяването и конструктивно укрепителни мерки е необходимо да се извърши конструктивно обследване и да се изработи доклад с предписания .

Има възможност сградата да бъде изчислена да има близко до или нулево потребление на външна електроенергия, или да бъде проектирана като „Пасивна“ или „енергийно „Позитивна“.  Сградата може да кандидатства за устойчив („зелен“) сертификат. Възможно е подобренията да донесат данъчни облекчения за собствениците.

Увеличаване на топлоизолацията на сградата и устойчивостта й към промени в климата, запазва конструкцията;  Изнасяне на точката на замръзване (dew point) извън стените удължава жизнения им цикъл; 
Добавя се топлоизолация на „студения“ покрив.

Подменя се съществуващата дограма с нова, отговаряща на техническите изисквания и с използване на стъклопакети (двойни или тройни с К-стъкло) 
В сутерена се предвижда подмяна на външните прозорци.  Поставяне на топлоизолация на плочата над мазетата и около сутеренната външна стена (цокъл).  Съществуващите сметопроводни шахти се ползват за преминаване на новопроектираните ел-инсталации.

Проектът предвижда мерки за подобряване на шумоизолирането на сградата и тръбната разводка.  На стените и тавана на абонатната станция ще се монтира минерална вата.  Ще се използват безшумни помпи и агрегати. 
Надстрояване на покривно пространство.
При съгласуване от Възложителя и интерес от етажните собственост се предвижда към типовия проект при конкретна разработка да се включи надстрояване над последния етаж и използване на подпокривното пространство в съответствие с нормативната уредба.  То може да се приспособи за различни цели – помещения за общо ползване от обитателите, например за събрания, солариуми, за семейни чествания, ателиета или жилищни помещения, тавански помещения към отделните жилища. 

Има възможности и за изпълнение на озеленени тераси (екстензивен зелен покрив) с общ достъп.  Зеленият покрив ще поеме определено количество дъждовна вода и ще намали опасността при буря от задръстване на градската канализация.

Надстройката ще трябва да се извърши с използване на леки строителни  елементи, като стоманена (или дървена) носеща конструкция, леки фасадни и вътрешни стени.
Решения инсталционни системи

 • Нова отоплителна инсталация с вертикални щрангове във общи части (стълбище) и хоризонтална тръбна разводка в апартаменти, обикаляща по долна зона на стени.  
 • Топло-отчитане извън апартаменти за удобство на живущите.  В апартаментите няма да преминават тръби, ако собствениците им не желаят.  
 • Предвижда се намаляване на загуби от отопление (топлоизолация тръби) и отчитащи устройства в общи части сграда.
 • Нова водопроводна и канализационна инсталации.  Предвижда се монтиране на пералня и сушилна машини, както и бойлер.
 • Нова асансьорна уредба.
 • Нови главни електрически табла и окабеляване.  Дефектно токова защита.  Окабеляване за интернет, кабелна (сателитна) телевизия, видео контрол, умно осветление. 
 • Инсталиране на енерго-ефективно (ЛЕД) осветление.

Проектът дава възможност различните собственици да реализират по индивидуален начин обновяването вътре в домовете си.

Видът и марката на климатиците, вида и наличието на слънцезащитните външни щори, конкретните начини на вътрешните тръбни разводки и окабеляване - открит монтаж, в канали или с изграждането на допълнителни гипсо-картонени отверстия, стени или окачени тавани.  При определени условия подобренията вътре в домовете могат да бъдат сведени ди минимум. 

Оразмеряването на инсталациите ще бъде максимално оптимизирано и балансирано за по-ефективно работещи сгради, за свеждане до минимум шума и за максимален комфорт на живущите.
При конкретна разработка би могло да се проучи вариантно решение и инсталиране на централна климатична система. 

Техническото решение е с четритръбна система за отопление и охлаждане. По този начин се постигат необходимите дебити през тръбите за отопление и за охлаждане, като допълнително се осигуряват независими системи с по-висок комфорт при зониране и едновременно желание на потребителите от отопление и охлаждане. Отоплителната и охладителна системи ще се управляват индивидуално от консуматорите посредством предвидена автоматизирана система и топло/студо- измервателни уреди за разпределение на консумираната енергия.

Допълнителната централна климатична система има много предимства.  Тя е енерго-ефективна, щади природата и облагодетелства външния облик на фасадата, но е свързана със значителна първоначални инвестиция.

Фасадни системи

Най-красивата и функционална промяна обаче си остава раздвиженото решение Модулно изпълнение (РАЗГЛОБЯЕМА ФАСАДА) на външната обвивка.
Изграждане на „Вентилируема фасадна система“  пред  външни стени.   Тази носеща конструкция се използва като основа за цялостната интеграция на множество инсталации и системи :  топлоизолация, климатици и водоотвеждане на конденз, слънцезащита, външни щори, естествена вентилация, двойна фасада, провеждане на кабели, конструктивно укрепване и др.  

Решението на фасадната система предлага още:

 • При желание и възможност на възложителите, ще бъдат заложени вградени слънцезащитни устройства.  
 • Кондензната вода се събира и отвежда във вертикалните водосточни тръби 
 • Има възможност за вграждане в дограмата на устройства за автоматична естествена  вентилация с рекуперация, звукоизолиран, с филтрация на полени и прах, предотвратяваща създаването на мухъл 
 • Бързина на монтаж 
 • Фабрично, гарантирано качествено 
 • Топлоизолацията може да е на ниво пасивна сграда (или даже „енергийно позитивна“) до и над 30 см топлоизолация – Суперизолация.
 • Значително подобрена шумоизолация – до над 10db.
 • Осигуряване на пожароустойчивост.
 • Специална хидроизолация и хидро- и звуко- уплътняване около дограма.
 • Възможност за скрито полагане на окабеляване 
 • Разглобяемост, демонтируемост на фасадни пана и възможност за използване на рециклирани продукти.  
 • Възможност за бъдещо развитие, подмяна или рециклиране на фасадата.  
 • Възможност за вертикални и хоризонтални скрити комуникации.
 • Възможност за вграждане на климатични устройства зад фасадата.
 • Възможност за вграждане на фотоволтаични панели във фасадата, както и на покрива.  В проекта се залагат нужните инсталации за бъдещо монтиране.
 • Възможност за бъдеща автоматизиран контрол на инсталациите и механизмите. 


Допълнителни устойчиви решения

Решението е съгласувано със специалисти по оценка на устойчиво строителство по (LEED и BREEAM), със строителни фирми с опит в обновяването и снабдители и производители на материали с устойчиви характеристики и др.

 • Препоръчва се произведени в България продукти, за да си стимулира българската икономика. 
 • Заложените строителни материали  да са отговарящи на стандартите за опазване на околната среда, дълготрайни и с икономична и лесна поддръжка, според целесъобразност и предвидимост на разходите.  
 •  Икономическа обосновка (чрез жизнения цикъл на системата и необходимия период за възвръщане на първоначална инвестиция) за използване на слънчевата енергия чрез фотоволтаични панели.  Също и за затопляне на вода чрез водни колектори, разположени на подходящи места на фасадата и покрива на сградата и възможността за прилагане на техниката от пасивния слънчев дизайн - „слънчев комин“.
 • Предписани са допълнителни мерки за намаляване на ударния и въздушния шум.
 • Използваните бои, лакове, и други генерирани от човека продукти да са с ниско съдържание на летливи органични съединения – (VOC – volatile organic compounds).
 • Композитните материали ще са нетоксични, с лепила заместители на формалдехид.
 • При конкретна изработка на външно осветление - да е вертикално насочено надолу за да се избегне „светлинното замърсяване“.


Проектантски колектив на проекта:

Гл. проектант: Арх. Н. Гълъбов
Архитектура:   проф.арх. Петър Софиянски,
                          арх.Диана Христова,
                          арх.Жанет Грънчева-Колева,
                          арх.Виктор Чолаков,
                          арх.Мария Кръстева

Съгласували проектанти:
Конструкции:    Инж. И. Митев            
В И К:                 Инж. Д.Кукурина        
О В К:                 Инж. И. Петрунова        
ЕЛЕКТРО:          Инж. Б. Камиларов        
ПБЗ :                  Проф. Инж. Гочо Гочев    
ПБ:                     Инж. А. Цукева        

Според МРРБ, което е бенецифиент на проекта “Енергийно обновяване на българските домове” по оперативна програма “Регионално развитие”към момента безвъзмездната помощ за саниране на жилищни сгради стана 75%, а за социално слабите ще бъде на 100%.

Собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийно обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта..
Според МРРБ са намерени допълнителни средства за социално слабите семейства, които искат, но не могат да се включат в програмата.
Парите ще са от бюджета на държавата за 2013 г. За тези помощи ще се кандидатства пред МРРБ.
МРРБ предлага  още хората с намалена работоспособност над 51%, самотните родители и тези, които се грижат за деца с увреждания, да кандидатстват за безвъзмездна помощ и с по-голям доход от минималната заплата.
Той вероятно ще бъде 400 лева за член на семейства в подобни ситуации.
Добре е да знаете, че цялостното обновяване може да става поетапно. Например първо да кандидатствате за обновяване на инсталациите , после покрива и накрая фасадата. След пълното обновяване, според проекта който сте избрали за вашия блок ще получите и съответния енергиен сертификат и технически паспорт за на вашата сграда. 

+22
Автор: сп. Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари