пречистват. станции

Удивителен е начинът по който кафявата течност се превръща отново в бистра вода.

Пречиствателна станция за отпадни води

11.04.2012
Антоанета Салфидж
1192

Икономично за нас, екологично за природата.

Закони Нормативна база Коментари