Студентски конкурс „Какво струват мечтите?“

За приемствеността на младото поколение , свободата на дизайна и отговорността в използването на материалите.
14.02.2014
Арх.Ива Делова, Асоциация за строителство с естествени материали
476
АСЕМ, конкурс, Обучителен курс, студентски конкурс, УАСГ
Студентски конкурс „Какво струват мечтите?“
Източник: АСЕМ

За приемствеността на младото поколение , свободата на дизайна  и отговорността в използването на материалите.
Студентски конкурс „Какво струват мечтите?“
Асоциация за строителство с естествени материали, в партньорство с Университета по строителство, архитектура и геодезия, работи за популяризирането на естествените строителни материали и разкриването на възможностите за работа с тях сред професионалисти, студенти и граждани.
В края на 2013 г. АСЕМ проведе студентски  конкурс – ескперимент за изследване на идеи. Конкурсът бе наречен „Какво струват мечтите?“

Защо така го нарекохме?

Асоциация за строителство с естествени материали е неформална група, с общи интереси в области като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите, слънчева архитектура, изграждане на устойчиви взаимовръзки и общности. Като група съмишленици и професионалисти, ние се стремим към този баланс на устойчивото развитие, който носи отговорно отношение към природата и към хората, който носи свободата и новите възможности  пред нас като обитатели и творци в едни динамични и изпълнени с кризи времена.
Затова си задаваме въпроса за цената на нашите идеи. Именно това е и посланието ни към младото поколение – когато като творци се борим да реализираме нашите идеи – непрестанно да се информираме и да осъзнаваме какво стои зад всеки наш избор като проектанти. Каква е отговорността, която поемаме като професионалисти и къде се крие свободата, осъзнавайки новите възможности пред нас?
Силата на проектантите
Застроената среда е най-видимата следа на цивилизацията. Също така е най-големият консуматор на световни ресурси (включително енергийни), и  има най-съществено влияние при взаимодействието ни със Земята и нашия отпечатък върху екосистемата.  Поради тази причина, проектирането  на устойчиви сгради е важен фактор за създаването на симбиоза, правилно  взаимодействие между човека и Земята – нашия дом.
Като водещи проектанти в един проект, архитектите образно казано моделират нашия свят. Повече от всеки друг, те имат директна сила да влияят на устойчивостта на обществото,чрез своите проекти.
Младите хора носят това мислене в себе си и не е необходима специална мотивация в тази посока, единствено трябва да им се подаде ръка и да се насърчат относно това, че идва ново поколение архитектура, която произтича от разбиране и уважение на природните принципи. Относно това, че могат да бъдат добри професионалисти ако мислят иновативно, свободно, отговорно.
С проведения конкурс студентите бяха насърчени да се информират освен за строителството с естествени материали, също и за това:
•    Какъв е въглеродния отпечатък на материализирана идея?
•    Какво е значението на използваните материали? Доколко те са рециклируеми и естествени?
•    Колко ресурси – енергийни и водни, използва/спестява проекта ?
•    Как това пространство се отразява на здравето и комфорта на обитателите? Какъв е микроклимата в него?
Проект „Къща от земята“
Автори: Стойко Енчев, Михаил Димитров, Ана Дядкова, Симона Кабадова, Стамена Славова
Сградата е разположена в с. Баня, намиращо се в защитена зона Натура 2000, в уникално място с девствена природа.
Формата й има за цел минимален контакт с околната среда, отваряне на юг, с вентилируем озеленен покрив. Изградена е от кирпичени стени и дървена скелетна конструкция. Стрехата, както и надвисващата растителност , освен че спират директните слънчеви лъчи, предпазват и кирпичените стени от дъждовете. Проектът представя изпозлваните материали и техники и предимствата, дълговечността на материалите: дъбови колони 50 г., чамови летви 30 г., кирпичени стени – вечни.
Проект за еднофамилна жилищна сграда от сламени бали, предназначена за целогодишно обитаване, намираща се в кв.Горна Баня
Снимка: Еднофамилна къща със сламени бали_0
Автори: Делчо Пеев и Мартин Попов
За построяването на сградата се използват естествени (местни) и безвредни за здравето и околната среда високоефективни материали, които контролират микроклимата, влажността и създават комфорт на обитателите.
 Конструкцията е осъществена чрез каменна основа, дървен носещ скелет и покрив. За намаляване и съхранение на изразходваната енергия и вода е проектиран комплекс от системи.
Проектът пресмята спестените емисии въглероден диоксид от рентабилните ЕСМ, които  ще възлизат на 24.55 т/год.
Проект Планински заслон, изграден изцяло от естествени материали
Автор:Христо Христов
Мястото на заслона е в близост до георграфския център на България(месността Узана). Проектът залага на отчитането на биоклиматичните фактори, наклона на терена, местната архитектура и интерпретация на Старопланинската възрожденска къща и представя разработени детайли с изцяло естествени материали – дърво, тръстика, глинена мазилка.
 „ЪГЪЛЧЕ“ – проект за охранителна кабинка
Автори : Елица Йоткова и Вяра стоянова
Мястото е терен, в близост до ВСУ „Любен Каравелов“, проектът представлява бунгало за охранител към университета.

Предложеното решение предлага анализ на съществуващите ресурси и реални потребности на мястото и с рециклирани и естествени материали (налични)  постигна едно съвременно и практично решение.
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС УАСГ
УАСГ (Център за продължаващо обучение) отново в партньорство с Асоциация за строителство с естествени материали, направи още една стъпка в отговор на предизвикателство  „устойчиво развитие“, с организирането на обучителен курс, част от проект “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ“, съфинансиран от
Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.
Фокусът на обучението премина върху естествените строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях. Представени бяха теоретичните и практични насоки на използването на естествените строителни материали, на въздействието им върху околната среда и комфорта на обитаване.
Разяснени бяха основните  аспекти на безопасността и комфорта на обитаване: поведение при пожар, наводнения и други екстремни условия, топловлажностен режим, влияние върху електромагнитните полета. Обучителният курс се посрещна с голям интерес и се сформира следваща група за обучение.

За повече информация www.asem-bg.org

+15
Автор: Арх.Ива Делова, Асоциация за строителство с естествени материали
Закони Нормативна база Коментари