Национален фотоконкурс „Реките в България”

Темата на конкурса цели да обедини фотографии на красивите реки, които криволичат на територията на България.
27.12.2015
www.waterbridge.info
401
конкурс, фотоконкурс, Реките в България, фотографии
Национален фотоконкурс „Реките в България”
Източник: www.waterbridge.info

Българска асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата” организират национален фотоконкурс на тема „Реките в България”. Фотоконкурсът е част от инициативата „Международен Воден Мост 2016”, която се осъществява по случай 22 март – Световен ден на водата.
Темата на конкурса цели да обедини фотографии на красивите реки, които криволичат на територията на България. Емблематичната за страната ни – река Дунав е втора по дължина в Европа. Тя е известна като „европейската река“ и „реката с най-много имена“, защото преминава през общо 10 държави и пресича 4 столици. Дунав е единствената река на Стария континент, която тече в посока от запад на изток като накрая се влива в Черно море.
Най-впечатляващите фотографии в конкурса ще бъдат прецизно избрани след онлайн гласуване във Facebook и от експертно жури. Номинираните творби ще станат част от вълнуваща изложба в Националния музей „Земята и хората” – София, която ще включва общо 50 авторски работи. Отново журито и посетителите във фейсбук страницата ще определят кои от тях ще бъдат удостоени с първа, втора, трета награда, отличие от онлайн гласуването и за обществена институция.
На 22 март пет фотографии ще бъдат обявени за абсолютни победители в конкурса. Пак тогава техните автори ще си тръгнат със специални предметни награди, връчени им на официална церемония в Музея.
Категории

- Награда на онлайн-публиката
- Първо място в класацията на журито
- Второ място в класацията на журито
- Трето място в класацията на журито
- Награда за обществена институция
В категория „Награда за обществена институция“ могат да участват държавни, общински, културни институции или НПО организации. Категорията има и допълнително условие – снимките да са придружени с пояснителен текст, представящ положителен пример за грижа и добра практика за устойчиво управление на водните ресурси от институцията или организацията.

Условия за участие
- Част от конкурса имат право да бъдат фотографии, които са пряко свързани с темата „Реките в България“. Работите могат да бъдат цветни и/или черно-бели. Могат да представят реки в градове, села или извън населените места на страната.
- Всички участници заявяват желанието си да се включат във фотоконкурса чрез регистрация на адрес: fotokonkurs@waterbridge.info, където посочват актуални данни за обратна връзка. В случай на неточност на подадената информация или при невъзможност за контакт с автор на номинирана фотография, участникът ще бъде дисквалифициран.
- Всеки участник може да представи до 3 авторски фотографии – цветни и/или черно-бели на стената на събитието във Facebook: https://www.facebook.com/events/1648091612122425/(Фотоконкурс Реките в България), където ще стане обект на онлайн-гласуване.
- Към всяка творба трябва да има посочени: автор, заглавие и/или място, където тя е направена. Снимките могат да бъдат придружавани от кратки авторски текстове, разказващи интересни истории за обекта.
- Максималният брой работи, с които един и същи автор може да участва в конкурса, не трябва да надвишава числото 3 (три).
- Всяка една от фотографиите трябва да притежава оригинал с високо качество за печат 50×70 см, в случай, че бъде номинирана за изложбата „Реките в България”.
- Създателите на номинираните творби задължително трябва да подпишат декларации за авторско право, с която удостоверяват авторството на снимката и преотстъпват правото й на ползване на организаторите за целите на фотоконкурса „Реките в България”. (Ако снимка на участник с ненавършени 18 години бъде номинирана, декларацията за авторско право се подписва от родител или настойник.).
- Оригиналите на номинираните снимки трябва да бъдат изпратени на имейл: fotokonkurs@waterbridge.info
Крайният срок за записване и за изпращане на снимките е 12:00 часа на 15 февруари 2016 г.
Дисквалифициране

Застрашени да отпаднат от конкурса са участниците предоставили: 

Неточна информация за себе си и/или за работата си.
Творба и/или текстове, които не са тяхно дело.
Фотография, която няма оригинал с посочените по-горе технически характеристики.
Снимки, които не отговарят и/или противоречат на закона за авторското право и сродните му права; такива с дати, копирайт, воден знак; с обиден характер и т.н.
Класиране
Всички творби, качени на фейсбук страницата на събитието ще бъдат публикувани и на сайта: www.waterbridge.info. Десетте фотографии с най-много онлайн гласове ще получат правото да се включат в крайната селекция. Тя ще се състои от 50 фотографии, които ще бъдат определени след края на онлайн гласуването от експертно жури, съставено от фотографи, еколози, представители на водния сектор. Имената на журито предстои да бъдат обявени на фейсбук страницата на фотоконкурса.
 50-е номинирани творби ще бъдат включени в голяма изложба – „Реките в България“, по случай Световния ден на водата – 22 март, в Национален музей „Земята и хората“ – София. Тематичната експозицията ще се превърне и в „пътуваща“ като до края на 2016 г. фотографиите ще бъдат представяни в административни центрове в различни градове на страната.
Снимките от изложбата ще бъдат публикувани в сайтовете на Българска асоциация по водите (БАВ) и на сдружение „Аз обичам водата” както и във фейсбук страниците на двете организации. Фотографиите-победители в 5-те категории на конкурса ще бъдат поместени в списание „БУЛАКВА“, издание на БАВ. 
За регистрация за участие във фотоконкурса и повече информация: fotokonkurs@waterbridge.info
За публикация на фотографиите – участници: https://www.facebook.com/events/1648091612122425/(Фотоконкурс Реките в България)
Успех на всички автори!

Автор: www.waterbridge.info
Закони Нормативна база Коментари