Икономични отоплителни системи от Bosch

В търсене на ориентирано към бъдещето отоплително решение страни като Германия и Англия от години използват предимствата на кондензната техника.
12.09.2010
„Бош-Термотехника”
728
отопление, инсталация, топла вода, отоплителни системи, соларна
Икономични отоплителни системи от Bosch
Източник: „Бош-Термотехника”

Цените за нефта и газа постоянно растат – и тази тенденция ще продължава. В търсене на ориентирано към бъдещето отоплително решение страни като Германия и Англия от години използват предимствата на кондензната техника. Защото съвременните кондензни котли в комбинация с интелигентни термоуправления изразходват значително по-малко енергия, отколкото конвенционалните. Цените както на кондензните котли, така и на соларните колектори варират в широки граници в зависимост от техническите характеристики и качеството им. При избора на производител на системата не бива да се забравя, че отоплителната система е инвестиционен проект, чието предназначение е да служи дълги години. Затова надеждността и дълготрайността на компонентите са важни с оглед безпроблемната експлоатация в течение на времето.


Макар икономичността на отоплителната инсталация да е резултат от цялата инсталация, важно значение се пада на ефективността, с която работи котелът. Съвременните конвенционални (стандартни) котли имат коефициент на ефективност между 90 и 93%. За разлика от тях кондензните котли произвеждат топлина не само чрез изгаряне на газа, но освен това оползотворяват топлината, образувана при кондензацията на водните пари от отработените газове. В резултат от тези процеси кондензните газови котли имат коефициент на ефективност до 109% при максимално възможен за природния газ 111%. По-нататъшно повишаване не е целесъобразно, тъй като оказва неблагоприятно влияние на работата на горелката. Значително по-голяма икономия на енергия се постига при оптимално настроено и лесно за обслужване температурно управление. Използването на регулатори, поддържащи желаната температура в помещението, спестява енергия и пари. Използването на регулатор със седмична програма дава широки възможности за задаване на икономичен режим, при който отоплението е намалено през деня, когато обитателите не са в къщи, или през нощта, докато спят.По-високата инвестицията в кондензен газов котел при актуалните пазарни цени на енергоизточниците се изплаща все по-бързо поради по-дългия му експлоатационен период и значително по-ниската консумация на газ. Сметката може да бъде допълнително намалена чрез комбинирането със соларна система, например кондензните котли Condens, производство на германския концерн Bosch, които са последното достижение на тази технология.

Топла вода и отопление от слънцето
Комбинацията от кондензен газов котел и соларна система е модерен и рентабилен избор при модернизация на съществуващи и нови инсталации. Слънцето предлага енергиен потенциал, който може да се използва неограничено време. В почти всички региони слънчевата енергия може да бъде използвана ефективно. Средната годишна производителност на слънчевите колектори зависи от прогнозната годишна сумарна слънчева радиация, постъпваща върху хоризонталната повърхност на Земята. В България тя варира от 1400 до 1700kWh/m2. Така по цялата дължина на страната интензитетът на слънцегреенето е достатъчен, за да покрие до 70% от общата енергийна потребност за производство на БГВ, а през лятото дори 100%.При соларна инсталация с подпомагане на отоплението общата икономия на енергия за битова вода и отопление е между 15 и 35% според топлоизолацията на сградата и необходимото количество топлина. Защото колекторът преобразува в топлина не само директното слънчево греене, но използва и дифузни лъчения. Така през облачни дни колекторът улавя до 300 W/m предимно чрез дифузна светлина.


Функция за соларна оптимизация Solar inside Control Unit
Bosch управленията имат интегрирана функция, която оптимизира работата на соларната система. Чрез нея симбиозата между отделните компоненти на системата става още по-ефективна и се спестяват допълнително до 15 процента при подгряването на битова вода. Соларна оптимизация на Bosch управлението функционира по следния начин: щом новият кондензен котел Condens и соларните колектори Bosch заработят, управлението започва да събира емпирични данни за метеорологичното време и местоположението. Когато сутрин огрее слънцето, управлението разпознава подгряването на колектора и изчислява моментния соларен добив. Получената стойност се сравнява с емпирично добитите данни. Патентованият от Bosch метод за соларна оптимизация изчислява каква е вероятността този соларен добив да стигне за подгряването на битовата вода. Ако вероятността за това е достатъчно голяма, управлението позволява температурата в обемния бойлер да падне до 60 градуса, като тя може да се настрои индивидуално и на по-ниска стойност – минимално до 45 градуса.


Представителството на „Бош-Термотехника” работи със специализирани фирми в цялата страна, които извършват цялостна услуга от проектирането, доставката и монтажа до консултацията и сервизното обслужване. Повече информация можете да намерите в интернет на .

Автор: „Бош-Термотехника”
Закони Нормативна база Коментари