сертификати

В практиката битуват различни определения за обозначаване на сгради с висока степен на енергийна ефективност.

Една нетрадиционна къща

15.09.2006
Весела Маркова
745

Има нещо вълнуващо, съкровено и предизвикателно в това, сам да достигнеш от идеала за своя къща през узряването, дооформянето и реализацията на идеите си до момента, в който щастливо да се нанесеш ...

Закони Нормативна база Коментари