фотоконкурс

На 20.06.2020 г. в 24.00 часа приключи Фото конкурса на ВЕКА България. В конкурса участваха 55 фотографии на фенове на ФБ страницата ни.

Покажете ни Вашата креативност и успех на всички участници!

Организатори: Българска асоциация по водите и сдружение „Аз обичам водата“, в рамките на събитие „Седмица на водата“, 2018

В Световния ден на водата ще станат известни победителите във фотоконкурса „Фонтаните в България“, част от инициативата СЕДМИЦА НА ВОДАТА 16-22 МАРТ В УАСГ.

Българска асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата” са организатори на събитието

За първи път ще се представят 50 -те номинации от жури и публика с фотографии от цялата страна

Темата на конкурса цели да обедини фотографии на красивите реки, които криволичат на територията на България.

В навечерието на Световния ден на водата бяха обявени победителите в студентския конкурс за фотографии и аудио-визуални продукти “Ти си вода” .

Закони Нормативна база Коментари