рекуператор

Как да постигнем здравословен комфорт у дома? Без мухъл, прах и шум, винаги топъл и проветрен.

Ефективни вентилационни системи

15.10.2017
Румяна Бонева
1645

Осигуряването на оптимален въздушен баланс в помещенията и поддържането на комфортни параметри на микроклимата налага изграждане на вентилационни системи с принудителна циркулация на въздуха.

Вентилационната система – белият дроб на пасивната къща.

14.04.2013
Светлин Добревски, Пасивна Къща ...
1521

Много често, когато се говори за пасивни сгради, не се обръща внимание на вентилационната система, без която всъщност една пасивна сграда не може да съществува. Ще питате защо?

Вентилация на пасивна сграда.

14.04.2013
инж. Веселин Кленски, 0897 971 148
1146

Принципът за пасивните къщи се основава на концепцията за намаляване на инвестициите чрез енергийно ефективен дизайн на сградата.

Закони Нормативна база Коментари