конструкции

Укрепване на стари сгради

01.10.2018
Екатерина Бонева
22773

След задължителен анализ от специалист, нерядко възниква необходимостта от усилване на отделни структури или елементи от сградната конструкция, с цел увеличаване на нейната безопасна експлоатация.

Диагностицирай къщата!

15.01.2017
д-р инж. Теодор Тодоров
6960

Статистика на НСИ за брой сгради според вида на носещата им конструкция Когато се говори за надеждност на стари сгради, често се чува довода – Щом са издържали досега, значи са надеждни.

Да се проектира къща е по-трудно, отколкото да се прави музей на изкуството или офис сграда.

Фасадната система позволява пълно обновление на фасадни площи, като едновременно с това свежда прекъсването на работата в сградата до абсолютен минимум.

Поради индустриализирането на строителството се развиха редица нови методи и технологии, които изместиха на заден план зидарията от основните строителни технологии.

Закони Нормативна база Коментари